leftcenterrightdel

 Hướng dẫn và kiểm tra nội dung công tác sắp xếp và bảo quản vũ khí tại Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk. 

Đại tá Nguyễn Minh Tuyên, Phó chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk chủ trì lớp tập huấn. Trong thời gian hai ngày, các học viên được tập huấn các nội dung về công tác hậu cần như bảo đảm trong sẵn sàng chiến đấu, công tác tham mưu hậu cần, bảo đảm quân nhu, quân y, xăng dầu; xây dựng hệ thống văn kiện kỹ thuật, tiêu chí công tác kỹ thuật; sắp xếp, bảo quản, bảo dưỡng vũ khí trang thiết bị kỹ thuật; đảm bảo an toàn kỹ thuật và an toàn giao thông trong Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk...

Phát biểu tại lớp tập huấn, Đại tá Nguyễn Minh Tuyên, Phó chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh: Lớp tập huấn nhằm đánh giá thực chất năng lực chỉ huy tham mưu hậu cần, kỹ thuật, kiến thức trình độ chuyên môn của cán bộ; qua đó bổ sung, bồi dưỡng  nâng cao trình độ lý luận, thực tiễn, năng lực của người chỉ huy và cán bộ trực tiếp thực hiện công tác hậu cần, kỹ thuật  tại các đơn vị biên phòng.

Đồng thời, làm cơ sở vận dụng trong thực hiện công tác tham mưu, chỉ huy, chỉ đạo, tổ chức các mặt công tác hậu cần, kỹ thuật phù hợp với thực tế đơn vị, đáp ứng mọi yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tin, ảnh: NGỌC LÂN - VIỆT ĐỨC