leftcenterrightdel

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng.

Trong thời gian hơn 4 ngày, các học viên được học tập các chuyên đề như tổng quan về các dân tộc thiểu số ở Việt Nam; quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về vấn đề dân số và công tác dân tộc; pháp luật và chính sách Nhà nước về phát triển kinh tế, xã hội vùng dân tộc thiểu số; xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vùng dân tộc thiểu số; công tác quản lý nhà nước về văn hóa các dân tộc thiểu số; công tác quốc phòng, an ninh ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Đồng thời, bồi dưỡng kỹ năng, kinh nghiệm trong tiến hành công tác dân tộc và vận dụng vào thực tiễn công tác dân vận của các đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk trên địa bàn khu vực biên giới.

leftcenterrightdel

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk trao đổi kinh nghiệm với các học viên tại lớp bồi dưỡng.

Phát biểu khai mạc, Đại tá Phạm Hữu Chiến, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh: Lớp bồi dưỡng nhằm cung cấp kiến thức cơ bản nhất về chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc và chính sách dân tộc trong giai đoạn hiện nay. Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, năng lực trong thực hiện công tác dân tộc và tiến hành công tác dân vận của quân đội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 và thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Tin, ảnh: NGUYỄN NGỌC LÂN