Các học viên là 30 sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp của khối cơ quan Bộ chỉ huy, các đồn, Tiểu đoàn huấn luyện – cơ động.

leftcenterrightdel

Các học viên tham gia lớp học bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh.

Trong thời gian 2 ngày, các học viên được học tập, nghiên cứu những nội dung cơ bản về kiến thức quốc phòngan ninh theo Thông tư 24 năm 2014 của Bộ Quốc phòng như: Quan điểm chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo; quản lý bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; quan điểm, chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam về an ninh quốc gia và xây dựng thế trận an ninh nhân dân trong tình hình mới... 

leftcenterrightdel

Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh đối tượng 4  khóa 8 năm 2022.

Kết thúc khóa học, 100% học viên viết bài thu hoạch và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học.

Lớp học nhằm bồi dưỡng cho các học viên nắm được những nội dung chủ yếu về đường lối, quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh ở cơ sở trước tình hình mới. Cùng với đó là làm rõ những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch và các biện pháp phòng, chống để vận dụng trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện ở đơn vị, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Tin, ảnh: NGUYỄN DÂN