Các đơn vị trong toàn lực lượng đã tổ chức tập huấn cho gần 20.000 lượt cán bộ chính trị, nghiệp vụ về công tác tôn giáo và chỉ đạo biên soạn hơn 16.000 tài liệu; tổ chức tuyên truyền hơn 91.000 buổi cho hơn 3 triệu lượt quần chúng, tín đồ, chức sắc, chức việc tôn giáo về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là chính sách tôn giáo, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.

Cùng với những hoạt động trên, các đơn vị Bộ đội Biên phòng đã tham mưu, phối hợp với địa phương tổ chức hơn 400 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho gần 8.600 lượt chức sắc, chức việc, người có uy tín trong tôn giáo; tăng cường hơn 300 cán bộ cho các xã biên giới; giới thiệu gần 1.600 đảng viên tham gia sinh hoạt tại chi bộ thôn, xóm, bản biên giới; phân công gần 10.000 đảng viên các đồn biên phòng phụ trách gần 43.000 hộ gia đình, kết nạp hơn 17.000 thanh niên ưu tú vào Đảng, tạo nguồn cán bộ tại chỗ cho địa phương, nhất là địa bàn tập trung nhiều đồng bào tôn giáo; góp phần xóa hơn 570 thôn, bản “trắng” đảng viên...

MINH TÂM