Bộ Công an đang cung cấp 42 thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC và cứu nạn, cứu hộ. Dự kiến sau khi Luật PCCC có hiệu lực, sẽ cắt giảm 6 nhóm thủ tục hành chính với 29 thủ tục hành chính.

leftcenterrightdel

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy tại hiện trường một vụ cháy.

Theo đó, dự thảo Luật bãi bỏ 6 nhóm thủ tục hành chính so với hiện hành gồm: Nhóm thủ tục hành chính về phê duyệt phương án chữa cháy; nhóm thủ tục hành chính về cấp giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm cháy, nổ; nhóm thủ tục hành chính về phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân; nhóm thủ tục hành chính về cấp chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC; nhóm thủ tục hành chính về cấp chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ; nhóm thủ tục hành chính về cấp chứng nhận kiểm định phương tiện PCCC.

Về nhóm thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, dự thảo Luật dự kiến sửa đổi, bổ sung 4 nhóm thủ tục hành chính hiện đang thực hiện. Bao gồm, sửa đổi nhóm thủ tục hành chính: Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC; sửa đổi nhóm thủ tục hành chính “thẩm duyệt thiết kế về PCCC” thành thủ tục “thẩm định thiết kế về PCCC”; sửa đổi thủ tục hành chính “nghiệm thu về PCCC” thành thủ tục “kiểm tra công tác nghiệm thu về PCCC” và sửa đổi nhóm thủ tục hành chính: Cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn về PCCC.

Tin, ảnh: TUẤN NAM - TRỌNG HẢI

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.