Trong thời gian qua, Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện Luật Sĩ quan (năm 1999, được sửa đổi bổ sung một số điều năm 2008 và năm 2014) một cách đồng bộ, toàn diện, hiệu quả, sát với đặc điểm tình hình của cơ quan, đơn vị.

leftcenterrightdel
Thiếu tướng Nguyễn Văn Tiền, Phó tư lệnh Quân khu 9 phát biểu chỉ đạo hội nghị. 

Bên cạnh đó, Bộ CHQS tỉnh chấp hành nghiêm nguyên tắc, quy chế, quy trình công tác sắp xếp, điều động, bổ nhiệm cán bộ và xét, đề nghị thăng quân hàm sĩ quan, nâng lương cán bộ đúng quy định. Việc nhận xét, đánh giá xếp loại cán bộ hằng năm bảo đảm dân chủ, khách quan, công tâm, tạo sự đoàn kết thống nhất cao trong đơn vị.

Tại hội nghị, các ý kiến tập trung thảo luận, chỉ ra những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện Luật Sĩ quan, đồng thời kiến nghị, đề xuất Quân ủy Trung ương nghiên cứu xem xét tăng tuổi phục vụ tại ngũ của sĩ quan phù hợp Bộ Luật Lao động và Luật Bảo hiểm xã hội; thực hiện điều chỉnh tiền lương, phụ cấp đối với sĩ quan tại ngũ…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Tiền, Phó tư lệnh Quân khu 9 yêu cầu Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh và cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, phổ biến thực hiện Luật Sĩ quan và các văn bản quy định, hướng dẫn thi hành; những bất cập, kiến nghị giao cơ quan chức năng Quân khu rà soát, tổng hợp để Quân khu đề xuất cấp trên sửa đổi phù hợp trong tình hình mới.

Dịp này, Bộ CHQS tỉnh Tiền Giang tặng Giấy khen cho 6 cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tin, ảnh: THANH LÂM

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.