leftcenterrightdel
Đại tá Lê Văn Trung, Chính ủy Bộ CHQS Thanh Hóa phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng. 

Lớp bồi dưỡng nhằm trang bị nội dung kiến thức về văn hóa, phong tục tập quán của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, làm cơ sở để nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động công tác dân vận tại địa phương tỉnh Thanh Hóa trong thời gian tới. Trong thời gian 5 ngày, các học viên sẽ được giới thiệu, bồi dưỡng các chuyên đề về kiến thức dân tộc, văn hóa dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước; công tác quốc phòng, an ninh vùng dân tộc thiểu số….

leftcenterrightdel
Các đại biểu và học viên dự buổi khai giảng. 

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp các học viên hiểu rõ hơn về văn hóa, phong tục, tập quán của đồng bào dân tộc; nâng cao hiệu quả công tác dân vận, góp phần thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, xóa đói, giảm nghèo, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tin, ảnh: KHÁNH TRÌNH