Báo cáo của Bộ CHQS tỉnh Lào Cai cho thấy, trong những năm qua, ngày chính trị và văn hóa tinh thần trong lực lượng vũ trang tỉnh được tổ chức thành nền nếp với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng; qua đó, kịp thời giải quyết các vấn đề về tư tưởng nảy sinh trong đơn vị.

leftcenterrightdel
Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Phó chính ủy Quân khu 2 trực tiếp đối thoại với bộ đội.

Để thực hiện có hiệu quả nội dung sinh hoạt, hằng tháng, cơ quan chính trị Bộ CHQS tỉnh Lào Cai tập trung xây dựng kế hoạch thực hiện ngày chính trị và văn hóa tinh thần, ngày Đảng, ngày pháp luật và triển khai cho các cơ quan, đơn vị thực hiện. Lãnh đạo, chỉ huy Bộ CHQS tỉnh phân công cán bộ, chỉ huy cơ quan xuống các đơn vị dự và kịp thời nắm bắt tư tưởng, phản ánh của bộ đội.

leftcenterrightdel

Đông đảo cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Lào Cai tham gia đối thoại. 

Trong quá trình đối thoại bảo đảm dân chủ, thẳng thắn và bình đẳng; cuộc đối thoại chỉ dừng lại khi các ý kiến thắc mắc được giải đáp thỏa đáng; những ý kiến, kiến nghị của bộ đội thuộc phạm vi cấp nào, cấp đó trực tiếp giải quyết, nếu vượt thẩm quyền thì báo cáo cấp trên để xin ý kiến.

leftcenterrightdel
Chiến sĩ trẻ CHQS tỉnh Lào Cai trình bày nguyện vọng tại buổi đối thoại. 

Trực tiếp đối thoại với cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Lào Cai, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái và đoàn công tác của Quân khu 2 đánh giá, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Lào Cai luôn đoàn kết, thống nhất, phát huy tốt dân chủ trên tất cả các lĩnh vực, thường xuyên quan tâm, chăm lo, bảo đảm tốt các chế độ, chính sách cho bộ đội. Tư tưởng cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang toàn tỉnh ổn định, yên tâm công tác, xác định tốt nhiệm vụ.

leftcenterrightdel
Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái (thứ 4 từ phải qua) nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Lào Cai. 

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái yêu cầu đội ngũ cán bộ chủ trì trong lực lượng vũ trang tỉnh Lào Cai phải luôn nêu cao trách nhiệm, thực sự công tâm, dân chủ, thường xuyên nắm chắc, giải quyết tốt tình hình tư tưởng bộ đội theo phân cấp, không để tồn đọng kéo dài; cùng tập thể cấp ủy quan tâm, định hướng tư tưởng cán bộ, chiến sĩ; không ngừng quan tâm, chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội; tạo sự đoàn kết, thống nhất về nhận thức và hành động trong tập thể, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”...

Tin, ảnh: NGUYỄN HỒNG SÁNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.