Năm 2023, hoạt động phối hợp giữa Bộ CHQS tỉnh mà trực tiếp là Cơ quan Chính trị với các ban Đảng địa phương được triển khai hiệu quả. Các hoạt động phối hợp bám sát chủ đề, có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm chất lượng, toàn diện.

Nổi bật là, Cơ quan Chính trị chủ trì phối hợp tiến hành đồng bộ, hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, tập trung xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, giáo dục kiến thức quốc phòng, an ninh, tuyển quân, tổ chức hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên...

 
leftcenterrightdel

Đại diện Cơ quan Chính trị (Bộ CHQS tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) ký kết phối hợp với các ban Đảng địa phương. 

Các ban Đảng huyện ủy, thị ủy, thành ủy chủ trì phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức; tăng cường công tác vận động nhân dân thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh...

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị. 

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Hoàng Tấn, Phó chính ủy Bộ CHQS tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu lưu ý: Năm 2024, Cơ quan Chính trị và các ban Đảng địa phương phối hợp tham mưu cho Đảng ủy quân sự tỉnh và cấp ủy các địa phương tiếp tục triển khai và thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và pháp luật Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XIII) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” sát với chức năng, nhiệm vụ và địa bàn...

Tin, ảnh: KIM LOAN

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.