Kiểm tra kết quả xây dựng và thực hiện quy chế DCCS của Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ đoàn công tác đánh giá: Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ đã quán triệt, triển khai thực hiện quy chế DCCS phù hợp với nhiệm vụ chính trị đơn vị, tập trung trên tất cả các lĩnh vực. Cấp ủy và chỉ huy các đơn vị đã xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể; chủ động rà soát bổ sung, kiện toàn đầy đủ, kịp thời hệ thống văn bản về quy chế DCCS ở tất cả các cấp. Các chế độ, tiêu chuẩn theo quy định đều được công khai, minh bạch, thường xuyên quan tâm chăm lo đến cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn.

Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh duy trì tốt hoạt động đối thoại dân chủ ở các cấp; tổ chức đối thoại hơn 316 lần/13.010 lượt người tham gia. Các cơ quan, đơn vị phát huy dân chủ trong huấn luyện SSCĐ, xây dựng đơn vị và giáo dục chính trị tư tưởng. Cán bộ, chiến sĩ, thực hiện tốt các quy định về quy chế DCCS; đoàn kết, thống nhất, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

leftcenterrightdel

Thiếu tướng Ngô Thanh Hải, Cục trưởng Cục Dân vận, trưởng đoàn kiểm tra phát biểu tại hội nghị. 

 

leftcenterrightdel

Hội nghị đối thoại dân chủ với cán bộ, chiến sĩ cơ quan Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ. 

 

leftcenterrightdel
 Cán bộ đoàn kiểm tra nắm tâm tư, tình cảm của chiến sĩ trong chương trình kiểm tra thực hiện quy chế DCCS tại Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ.

Phát biểu kết luận nội dung kiểm tra, Thiếu tướng Ngô Thanh Hải ghi nhận những kết quả về thực hiện quy chế DCCS của Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ. Đồng chí nhấn mạnh: Để thực hiện tốt hơn nữa việc thực hiện quy chế DCCD của Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ trong thời gian tới, cần tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng và thực hiện quy chế DCCS ở tất cả các cấp.

Ban chỉ đạo Quy chế DCCS của Bộ CHQS tỉnh cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc kiểm tra rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh hệ thống các quy chế, quy định để quán triệt thực hiện các văn bản mới của Trung ương Quân ủy Trung ương bảo đảm chặt chẽ đầy đủ theo phạm vi, thẩm quyền, trách nhiệm, chế độ công tác của thường vụ, đảng ủy.

Bên cạnh đó cần nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Thực hiện tốt việc đối thoại dân chủ, kịp thời giải quyết những vướng mắc, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên, quần chúng trong đơn vị và làm tốt các hoạt động của các tổ chức quần chúng, Hội đồng quân nhân.

Tin, ảnh: DŨNG KIÊN