Thiếu tướng Nguyễn Đức Dinh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Binh chủng Tăng thiết giáp dự và chỉ đạo đại hội. Cùng dự có Thiếu tướng Đỗ Đình Thanh, Tư lệnh Binh chủng Tăng thiết giáp.

Trong 5 năm qua, công tác công đoàn và phong trào công nhân trong Binh chủng đã được triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm và đạt được nhiều kết quả tích cực, hoàn thành tốt và xuất sắc các mục tiêu, chỉ tiêu Chương trình hành động Đại hội Công đoàn Binh chủng lần thứ VI (2018-2023).

leftcenterrightdel
 Các đại biểu làm lễ chào cờ tại đại hội.

Hoạt động công đoàn bám sát nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tiễn của Binh chủng; có nhiều đổi mới về nội dung, phương pháp trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục chính trị, pháp luật; phát huy tốt vị trí, vai trò, chức năng của tổ chức công đoàn. Các phong trào thi đua trong cán bộ, đoàn viên công đoàn Binh chủng được đẩy mạnh, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, tập trung vào khắc phục những khâu yếu, mặt yếu với những nội dung cụ thể, hình thức thiết thực, phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị.

Tổ chức công đoàn thường xuyên được củng cố, kiện toàn, chất lượng cán bộ, đoàn viên công đoàn được nâng lên; nền nếp, chế độ sinh hoạt được duy trì nghiêm túc; phát huy tốt vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn. Cán bộ, đoàn viên công đoàn có bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, gắn bó đơn vị, trách nhiệm công việc, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, góp phần tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu, cơ quan, đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”.

leftcenterrightdel
Thiếu tướng Nguyễn Đức Dinh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Binh chủng Tăng thiết giáp phát biểu tại đại hội. 

Phát biểu tại đại hội, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dinh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Binh chủng Tăng thiết giáp ghi nhận, biểu dương những thành tích của công đoàn Binh chủng đã đạt được trong thời gian qua; đánh giá cao vai trò của cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức tốt các hoạt động, bảo đảm cho công tác công đoàn và phong trào công nhân luôn được triển khai đúng hướng, đạt chất lượng và hiệu quả thiết thực.

leftcenterrightdel
 Lãnh đạo Binh chủng Tăng thiết giáp tặng hoa chúc mừng đại hội.

Để không ngừng nâng cao chất lượng công tác đoàn và phong trào công nhân, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dinh yêu cầu: Trong thời gian tới, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cần không ngừng nâng cao năng lực, hiệu lực lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy cao độ vai trò tham mưu, triển khai thực hiện công tác công đoàn và phong trào công nhân của cơ quan chính trị, đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp. Ở mỗi cấp, phải lấy chất lượng, hiệu quả của công tác công đoàn và phong trào công nhân làm một trong những thước đo kết quả hoàn thành nhiệm vụ của cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy và cơ quan chính trị.

leftcenterrightdel
Văn nghệ tại đại hội. 

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị tiếp tục duy trì có nền nếp chế độ gặp gỡ, đối thoại để nắm chắc tư tưởng, giải quyết hiệu quả các nhu cầu, nguyện vọng, quyền, lợi ích chính đáng của đoàn viên công đoàn; tạo mọi điều kiện thuận lợi để tổ chức có hiệu quả các hoạt động công đoàn; quán triệt, triển khai toàn diện, đồng bộ, sâu rộng, hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua trong công đoàn Binh chủng hướng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trung tâm của từng cơ quan, đơn vị; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Tin, ảnh: TRẦN ANH MINH

Mời  bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.