Kế hoạch huấn luyện được xây dựng sát với nhiệm vụ và tình hình của binh chủng. Làm tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ. Đội ngũ cán bộ, giáo viên chuẩn bị chu đáo về bài giảng, cơ sở vật chất, giảng đường, thao trường huấn luyện. Tổ chức huấn luyện đúng nguyên tắc, phương châm, phương pháp, theo đúng kế hoạch, bảo đảm chặt chẽ, an toàn. Kết quả huấn luyện 100% các nội dung đạt khá, giỏi. Qua các cuộc kiểm tra của trên đều đánh giá đơn vị đủ khả năng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Cùng với huấn luyện thường xuyên, Binh chủng Đặc công đã chỉ đạo lựa chọn các vận động viên tham gia Hội thao Army Games-2020; đội tuyển tham gia thi đấu võ chiến đấu tay không đối với các lực lượng trinh sát, đặc nhiệm, đặc công, biên phòng.

TIẾN ĐẠT