Sau 3 ngày, từ 26 đến 28-4, Hội nghị tập huấn đã thực hiện đúng nội dung chương trình đề ra. Hội nghị đã tập trung vào các nội dung chủ yếu về lý luận và nguyên tắc tiến hành công tác tham mưu kỹ thuật trong chuyển trạng thái SSCĐ tuần tự; vượt cấp; 5 nội dung hướng dẫn công tác kỹ thuật; quy định trong Hội thi Chủ nhiệm Kỹ thuật sư đoàn, lữ đoàn giỏi toàn quân năm 2021 và thảo luận đóng góp ý kiến nội dung dự thảo Điều lệ công tác kỹ thuật (sửa đổi) năm 2021.

leftcenterrightdel
Thiếu tướng Trần Minh Đức phát biểu tại lễ bế mạc. 

leftcenterrightdel
Các đại biểu tham dự lễ bế mạc. 

Phát biểu tại lễ bế mạc, Thiếu tướng Trần Minh Đức, Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật nhấn mạnh: Những năm qua, công tác kỹ thuật đã được các cấp quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của người chỉ huy trong SSCĐ, diễn tập, huấn luyện và thực hiện các nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên ở một số cơ quan, đơn vị trong toàn quân còn một số hạn chế cần được điều chỉnh, bổ sung, thống nhất để triển khai đồng bộ như: Hệ thống văn kiện kỹ thuật trong chuyển trạng thái SSCĐ; văn kiện kỹ thuật thường xuyên và các văn bản hướng dẫn xây dựng chính quy ngành kỹ thuật; công tác tổ chức kiểm tra trình độ kỹ năng nghề cho nhân viên kỹ thuật trong quân đội theo các thông tư, quyết định mới ban hành; công tác vật tư; công tác an toàn vệ sinh lao động; quản lý vũ khí-đạn... Vì vậy hội nghị tập huấn lần này đề ra mục đích, yêu cầu nhằm bổ sung thống nhất một số nội dung trong triển khai công tác kỹ thuật ở cấp chiến dịch, chiến thuật; đồng thời làm cơ sở nâng cao nhận thức trách nhiệm và chất lượng thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, cơ sở kỹ thuật ở các đơn vị.

Qua hội nghị tập huấn, chỉ huy và cơ quan kỹ thuật toàn quân đều thống nhất nội dung là hết sức cần thiết, kịp thời. Đây là cơ sở để các cơ quan, đơn vị chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác kỹ thuật đúng quy định trong thời gian tới.

Tin, ảnh: VIỆT CƯỜNG