Trong những năm qua, Đảng ủy BĐBP tỉnh Điện Biên đã tích cực, chủ động lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án. Theo đó, tổ chức thành lập Ban chỉ đạo 35 Đảng ủy BĐBP tỉnh đúng, đủ thành phần và duy trì có nền nếp. Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước nhận diện âm mưu thủ đoạn và tình hình hoạt động chống phá của các thế lực phản động đối với cách mạng nước ta tại các cơ quan, đơn vị.

leftcenterrightdel

Quang cảnh hội nghị do Đảng ủy BĐBP tỉnh Điện Biên tổ chức.

Qua đó đã đăng tải, chia sẻ 2.994 tin, bài; 2.583 lượt bình luận, 70.641 lượt thích, 837 lượt chia sẻ thu hút 1.140.000 lượt tiếp cận tuyên truyền, đấu tranh, phản bác các thông tin, luận điệu xuyên tạc, quan điểm sai trái trên internet, mạng xã hội…

Trong thời gian tới, Đảng ủy BĐBP tỉnh Điện Biên xác định tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu sắc cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị về Đề án Quân đội phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trong tình hình mới. Đồng thời, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng kết hợp với giáo dục rèn luyện kỷ luật, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Cùng với đó, phát huy vai trò của Cơ quan Thường trực, thành viên Ban chỉ đạo 35 và nhóm cộng tác viên đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền; tích cực đấu tranh phê phán các tiêu cực, quan điểm sai trái, xuyên tạc, thù địch trên không gian mạng.

Tin, ảnh: ANH DŨNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan