leftcenterrightdel
Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu phát biểu tại hội nghị. 

Trong năm 2022, tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Quân y lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo, trong đó triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chiến lược, đề án về giáo dục-đào tạo; chỉ đạo thực hiện hoàn thành kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022 bảo đảm tiến trình và nội dung chương trình đào tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Trong lãnh đạo thực hiện nghiệm vụ nghiên cứu khoa học, Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện lãnh đạo, chỉ đạo tập trung rà soát quản lý chắc số lượng, chất lượng các đề tài, dự án nghiên cứu có tính khả thi; xây dựng kế hoạch nghiên cứu, phát triển về y học quân sự đến năm 2025, tầm nhìn 2030; tổ chức chất lượng các hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành trong học viên, sinh viên của Học viên. Lãnh đạo thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh, trong đó, tổ chức tốt công tác thu dung, cấp cứu, điều trị và bảo đảm đủ mặt bệnh phục vụ công tác huấn luyện-đào tạo; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại các bệnh viện trong điều kiện bình thường mới; từng bước củng cố cơ sở hạ tầng, trang thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác điều trị góp phần nâng cao chất lượng điều trị toàn diện.

Công tác xây dựng Học viện vững mạnh toàn diện, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh được chú trọng. Năm 2022, Ban Thường vụ Đảng ủy Học viên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của Đảng ủy Học viện, nhiệm kỳ 2020-2025; rà soát, sửa đổi và ban hành Quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu; chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng các cấp giữ vững nguyên tắc, thực hiện nghiêm nền nếp, chế độ sinh hoạt, góp phần nâng cao chất lượng lãnh đạo toàn diện; thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy định công tác kiểm tra, giám sát; thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình, công khai, dân chủ về công tác cán bộ.

leftcenterrightdel

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Quân y phát biểu.

Tại hội nghị, trên cơ sở định hướng, gợi ý kiểm điểm của đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Quân y thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, tồn tại trong năm qua, đồng thời đề xuất nhiều biện pháp khắc phục trong thời gian tới, tập trung vào: Duy trì, thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu của Đảng ủy Học viện trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao vai trò, trách nhiệm của các cá nhân trong tổ chức thực hiện; tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát nhất là về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng; đẩy mạnh giám sát thường xuyên, chủ động phát hiện, ngăn ngừa vi phạm với tổ chức đảng, đảng viên, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Tin, ảnh: DUY THÀNH