Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng chủ trì hội nghị. Cùng dự có Trung tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Hội nghị đã đánh giá đúng những ưu điểm, chỉ rõ những khuyết điểm, tồn tại trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng trong năm 2022. Xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể Ban Thường vụ và từng đồng chí ủy viên. Trên cơ sở đó đề ra các chủ trương, giải pháp phát huy những ưu điểm, khắc phục những hạn chế trong thời gian tới.

leftcenterrightdel
 Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng đã đạt được trong năm 2022. Trong bối cảnh có sự thay đổi cán bộ chủ trì, tổ chức thực hiện nhiều nhiệm vụ, yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao, song tập thể Ban Thường vụ đã luôn đoàn kết, thống nhất, đề cao tự phê bình và phê bình; với quyết tâm chính trị cao đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những hạn chế khuyết điểm đã được chỉ ra tại hội nghị kiểm điểm năm 2021. Triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng Đảng bộ Bộ đội Biên phòng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”; chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng từng bước nâng lên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel
 Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị.

Đồng thời, Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu cũng yêu cầu, sau hội nghị kiểm điểm, tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Thủ trưởng Bộ tư lệnh bổ sung, hoàn thiện báo cáo kiểm điểm của tập thể và bản kiểm điểm cá nhân; phát huy ưu điểm, xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục khuyết điểm, hạn chế đã chỉ ra. Báo cáo kết quả kiểm điểm của Ban Thường vụ với Đảng ủy và thông báo cho các cấp ủy trực thuộc.

Ban Thường vụ cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục thực hiện việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Kết luận số 21-KL/TW của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII, Kết luận số 01 của Bộ Chính trị khóa XIII, Chỉ thị số 855-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường kỳ của các cấp ủy, chi bộ bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Qua đó tạo chuyển biến tích cực rõ nét về công tác xây dựng Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

leftcenterrightdel
 Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu và Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn tại hội nghị.

 

leftcenterrightdel

Quang cảnh hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng năm 2022.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu cũng nhấn mạnh, việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình là việc làm thường xuyên, phải kiên trì, kiên quyết với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn. Cùng với đó, cấp ủy, chỉ huy các cấp cần phát huy dân chủ, thẳng thắn, chân thành; trên tinh thần xây dựng, chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm và đề xuất các chủ trương, biện pháp để khắc phục kịp thời trong thời gian tới.

Tin, ảnh: PHẠM KIÊN