leftcenterrightdel
Thiếu tướng Bùi Hải Sơn, Quyền Trưởng ban Ban Quản lý Lăng, Tư lệnh Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh ký xác nhận các cơ quan, đơn vị ký giao ước thi đua.

Trong thời gian từ ngày 11-6-2021 đến ngày 11-8-2021, đợt thi đua tập trung vào các nội dung, chỉ tiêu cụ thể sau: Triển khai hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị thường xuyên và đột xuất; trong đó nhiệm vụ y tế giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, nghi lễ, sẵn sàng chiến đấu và nhiệm vụ tu bổ định kỳ hoàn thành xuất sắc. Cán bộ, chiến sĩ, người lao động Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện đột phá nâng cao chất lượng công tác đón tiếp tuyên truyền; phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch, vừa tổ chức đón tiếp tuyên truyền an toàn, hiệu quả.

Cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm, Thường vụ Đảng ủy Đoàn 969, lãnh đạo Ban Quản lý Lăng tăng cường tuyên truyền cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong phòng, chống dịch; tránh chủ quan, không hoang mang dao động; tích cực, chủ động trong thực hiện nhiệm vụ, đồng thời bảo đảm an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19. Triển khai các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với tình hình thực tế. Tập trung xây dựng đảng bộ vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện. Trong đó chú trọng tăng cường giáo dục, rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức, phong cách lối sống, bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng và tình thương yêu đồng chí, đồng đội cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ, người lao động. 

leftcenterrightdel
Thiếu tướng Bùi Hải Sơn ủng hộ Quỹ vaccine phòng, chống Covid-19. 

leftcenterrightdel
Lãnh đạo, chỉ huy Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh hưởng ứng quyên góp ủng hộ Quỹ vaccine phòng, chống Covid-19. 

leftcenterrightdel
Cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Ban Quản lý Lăng quyên góp ủng hộ Quỹ vaccine phòng, chống Covid-19. 

Để hoàn thành các nội dung, chỉ tiêu thi đua, lãnh đạo Ban Quản lý Lăng yêu cầu, cấp ủy, lãnh đạo các cấp cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ, người lao động trong đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn, đoàn kết, tích cực đẩy mạnh thi đua, phấn đấu hoàn thành toàn diện nhiệm vụ tu bổ định kỳ năm 2021 và lập thành tích cao nhất chào mừng kỷ niệm 45 năm Ngày truyền thống Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

* Cũng tại lễ phát động thi đua, cán bộ, chiến sĩ, người lao động Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức phát động quyên góp ủng hộ Quỹ vaccine phòng, chống Covid-19, góp phần chung tay cùng cả nước quyết tâm đẩy lùi dịch Covid-19.

Tin, ảnh : KIM ANH