leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị.

Báo cáo tổng kết và các ý kiến phát biểu tại hội nghị thống nhất đánh giá, năm 2020, CĐQP đã triển khai tổ chức nhiều hoạt động; phong trào công nhân và hoạt động công đoàn trong quân đội đã có nhiều đổi mới trong điều chỉnh kế hoạch hoạt động cho phù hợp với tình hình, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục và phong trào thi đua. Riêng năm 2020, Ban CĐQP đã hỗ trợ kinh phí xây mới và sửa chữa 41 nhà cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở với tổng trị giá 3,2 tỷ đồng...

leftcenterrightdel
Lãnh đạo Ban Công đoàn Quốc phòng chứng kiến lễ ký kết Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2021.

Về Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2020: Trên cơ sở quán triệt, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chỉ huy Ban CĐQP, công tác thi đua khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng với chủ đề “Dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, kỷ cương, nêu gương, Quyết thắng” đã được đội ngũ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ của Ban CĐQP tích cực triển khai tổ chức thực hiện toàn diện, đạt hiệu quả thiết thực. 

Tại hội nghị, Hội đồng thi đua khen thưởng Ban CĐQP đã tổ chức phát động Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2021 với chủ đề “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, sáng tạo, quyết thắng”. Tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt của phong trào là tăng cường đoàn kết, đề cao mẫu mực, giữ vững kỷ cương, không ngừng sáng tạo, thi đua quyết thắng.

Tin, ảnh: KIM ANH