Trong thời gian 12 ngày, gần 90 học viên sẽ được các báo cáo viên của Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh giới thiệu các chuyên đề về quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng và an ninh; tình hình phát triển kinh tế-xã hội kết hợp với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; một số vấn đề về khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự và an ninh phi truyền thống; chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam và của tỉnh trong tình hình mới; quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về dân tộc, tôn giáo; về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng; chiến lược quốc phòng, chiến lược quân sự Việt Nam và chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng…

leftcenterrightdel

Thượng tá Bùi Sĩ Hùng, Phó chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh An Giang phát biểu tại buổi khai giảng.  

leftcenterrightdel
Quang cảnh buổi khai giảng. 

Năm 2023, Hội đồng giáo dục quốc phòng, an ninh tỉnh An Giang đã chỉ đạo, điều hành công tác giáo dục quốc phòng, an ninh cho học sinh, sinh viên, học viên trong hệ thống các nhà trường; bồi dưỡng, cập nhật bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng được 74 lớp, vượt 3,91% so với kế hoạch được giao.

Qua bồi dưỡng giúp cho cán bộ nắm chắc những quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, nâng cao nhận thức trách nhiệm, vận dụng có hiệu quả trong tổ chức thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trên từng cương vị, chức trách được giao tại đơn vị, địa phương, ngành mình công tác.

Tin, ảnh: HỮU ĐẶNG

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.