Thiếu tướng Cao Phi Hùng, Phó tư lệnh Quân khu 5 dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Tham dự buổi lễ còn có 80 học viên là cán bộ của các cơ quan, đơn vị thuộc 11 tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu.

Báo cáo tổng kết khóa học cho thấy, khóa bồi dưỡng lần này đã được nghiên cứu 20 chuyên đề chính theo chương trình đào tạo, cung cấp nhiều nội dung thiết thực; là dịp để các học viên nghiên cứu sâu hơn đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng an ninh; phát triển kinh tế, xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối nội, đối ngoại trong tình hình mới…

Các học viên còn được nghiên cứu về tác chiến phòng thủ Quân khu 5, khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh, thành phố; hoạt động của lực lượng vũ trang trong các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Kết thúc khóa học, qua kiểm tra các học viên đã nắm chắc nội dung, liên hệ vận dụng kiến thức được trang bị sát với điều kiện thực tiễn ở trên từng vị trí, địa phương nơi công tác. Kết quả kiểm tra có 100% học viên đạt khá, giỏi và xuất sắc, khóa học xếp loại giỏi.  

leftcenterrightdel

Thiếu tướng Cao Phi Hùng, Phó tư lệnh Quân khu 5 phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. 

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Cao Phi Hùng đã ghi nhận, đánh giá cao tinh thần nỗ lực vượt khó học tập của các học viên; sự chủ động làm tốt công tác giáo dục, đào tạo của Trường Quân sự Quân khu 5; và yêu cầu, các học viên cần tiếp tục tổ chức quán triệt, thực hiện có hiệu quả các quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước ta về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc; về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; về công tác quốc phòng địa phương và xây dựng các khu vực phòng thủ; tích cực tham mưu có hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta về kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, xã hội gắn với quốc phòng, an ninh.

leftcenterrightdel
Lãnh đạo, chỉ huy Trường Quân sự Quân khu 5 trao giấy chứng nhận hoàn thành khóa học cho các học viên 

Đồng chí Phó tư lệnh Quân khu 5 cũng mong muốn, các địa phương tiếp tục quan tâm, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của Quân khu, Bộ Quốc phòng đứng chân trên địa bàn chăm lo, thực hiện ngày càng tốt hơn chính sách hậu phương quân đội nhằm tạo động lực to lớn để cán bộ, chiến sĩ an tâm công tác, quyết tâm xây dựng quân đội vững mạnh toàn diện, củng cố quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Tin, ảnh: PHAN ĐỊNH

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.