Tham dự Hội nghị có hơn 100 đại biểu đại diện cho các sở, ban, ngành, đoàn thể; cấp ủy, chính quyền 9 huyện, thị xã, thành phố Huế và lực lượng vũ trang địa phương tỉnh. Đồng chí Phan Ngọc Thọ, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế chủ trì Hội nghị.

leftcenterrightdel

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tặng Bằng khen cho các tập thể, đạt thành tích cao trong công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân.

Báo cáo trung tâm của Hội nghị khẳng định: Thừa Thiên Huế là địa bàn chiến lược nằm phía Nam Quân khu 4. 10 năm qua (2009 - 2019), Tỉnh ủy, HĐND, UBND và cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ban ngành đoàn thể tỉnh Thừa Thiên Huế đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả đường lối, quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về quốc phòng có chuyển biến rõ nét. Cơ chế, nguyên tắc lãnh đạo, chỉ huy trong hoạt động khu vực phòng thủ được giữ vững. Tốc độ phát triển kinh tế khá so với các địa phương phía nam Quân khu 4, đáp ứng được yêu cầu xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Tiềm lực và thế trận được tăng cường; niềm tin của nhân dân với Đảng, với chế độ được nâng lên; sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc được đồng thuận và phát huy. Ổn định chính trị, xã hội trên địa bàn tỉnh ngày càng vững chắc, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội. Các hoạt động ngày Hội quốc phòng được quan tâm tổ chức thực hiện, tạo sức lan tỏa trong hệ thống chính trị và toàn dân.

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận và thống nhất cao về 10 chủ trương, giải pháp xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong những năm tiếp theo. Trong đó chú trọng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về quốc phòng an ninh. Quán triệt nắm vững đường lối, quan điểm của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nhất là Nghị quyết Trung ương 8 ( Khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị, Nghị định 21 của Chính phủ về xây dựng khu vực phòng thủ…Tổ chức xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố ngày càng vững chắc.

Hội nghị đã khen thưởng 20 tập thể và cá nhân đạt thành tích cao trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân 10 năm qua.

Tin, ảnh: TRẦN ĐÌNH THĂNG