Phát huy vai trò đầu tàu gương mẫu của đảng viên

Đến Ban CHQS quận Bắc Từ Liêm công tác, chúng tôi gặp Trung tá Kiều Bá Dũng, Phó bí thư Đảng ủy Quân sự (ĐUQS), Chính trị viên Ban CHQS quận Bắc Từ Liêm và được anh mời tham dự một buổi sinh hoạt ngày Đảng tháng 9 năm 2023 của Chi bộ Ban Hậu cần-Kỹ thuật. Nội dung buổi sinh hoạt hôm đó, Chi bộ tập trung quán triệt các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của trên; tiếp tục quán triệt Chỉ thị số 24 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội; kịp thời ngăn chặn đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; thảo luận ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trong tháng 9; Chi bộ thông qua Kế hoạch xây dựng “Chi bộ 4 tốt”; Kiểm tra thực hiện chức trách nhiệm vụ của người đảng viên theo kế hoạch.

leftcenterrightdel
Đảng ủy Bắc Từ Liêm dự và chỉ đạo buổi sinh hoạt chi bộ của Chi bộ Ban Hậu cần-Kỹ thuật. 

Theo dõi tiến trình cuộc họp, chúng tôi ấn tượng với bầu không khí dân chủ, cởi mở của Chi bộ trong bàn bạc, thảo luận các nội dung đã được Chi ủy chuẩn bị trước. Trên cơ sở các ý kiến thảo luận và đề xuất giải pháp, Thiếu tá Đặng Việt Cường, Bí thư Chi bộ mới kết luận và đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện. Đặc biệt phần đóng góp ý kiến rất thẳng thắn, chân tình của các đảng viên cho đồng chí đảng viên được kiểm tra theo kế hoạch.

Thiếu tá Đặng Việt Cường chia sẻ: “Để buổi sinh hoạt chi bộ diễn ra chất lượng, Chi bộ chuẩn bị nội dung dự thảo, thông qua chi ủy và gửi đến Đảng viên nghiên cứu trước từ 3 đến 5 ngày. Nhờ vậy, khi vào hội nghị, theo định hướng của Bí thư, các đảng viên luôn trong tâm thế sẵn sàng phát biểu, nội dung ý kiến đều thể hiện tính phê bình và tự phê bình, tính chiến đấu cao. Đảng viên được kiểm tra nếu có khuyết điểm sẽ được tập thể chi bộ góp ý, chỉ ra cách sửa chữa, hướng khắc phục trong thời gian tới”.

leftcenterrightdel
Trung tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Tư lệnh Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị Đảng ủy quân sự quận Bắc Từ Liêm tháng 6 năm 2023. 

Phát huy vai trò kiểm tra, giám sát của tổ chức Đảng, đảng viên

Được biết, công tác kiểm tra, giám sát cũng là một trong những yếu tố góp phần để Ban CHQS quận hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong thời gian qua. Các Chi bộ thuộc Đảng bộ nhiều năm liền không có cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật. Trung tá Kiều Bá Dũng cho biết: “Chúng tôi nhận thức kiểm tra, giám sát vừa là chức năng, vừa là phương thức lãnh đạo của đảng nhằm xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức…”.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, ĐUQS quận đã ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban kiểm tra (UBKT) Đảng ủy, xây dựng và triển khai Kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và UBKT Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025 để triển khai thực hiện đồng bộ đến các chi bộ. Đồng thời ban hành Chương trình số 06 về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng Đảng bộ quân sự quận Bắc Từ Liêm trong sạch, vững mạnh” với những nội dung, chỉ tiêu và biện pháp cụ thể nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng ủy và các chi bộ. Trong đó, chúng tôi xác định hằng năm tiến hành kiểm tra, giám sát từ 25% đến 30% tổ chức đảng và đảng viên trong Đảng bộ”...

leftcenterrightdel
Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị trong LLVT quận năm 2023. 

Để hoàn thành các nội dung, chỉ tiêu trong chương trình công tác toàn khóa, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy quân sự quận Bắc Từ Liêm và các chi bộ đã nghiêm túc quán triệt, học tập các Nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, quy định, hướng dẫn của cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. Đồng thời, tổ chức cho các đồng chí cấp ủy viên và Ủy viên UBKT Đảng ủy tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng do Đảng ủy Bộ tư lệnh Thủ đô và Quận ủy tổ chức. Qua đó, đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò và tầm quan trọng  của công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng.

Hằng năm, Đảng ủy xây dựng, triển khai thực hiện và hoàn thành 100% kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát. Kết quả là từ đầu nhiệm kỳ tới nay, Đảng ủy UBKT Đảng ủy và các chi bộ đã kiểm tra, giám sát 3 chi bộ 32 đảng viên (trong đó 4 đồng chí là chi ủy viên (đạt 100% kế hoạch). Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc chấp hành các Nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về công tác quốc phòng, quân sự địa phương; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện quy chế làm việc, chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao…

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel

 Dân quân quận Bắc Từ Liêm huấn luyện sẵn sàng chiến đấu.

Trung tá Đặng Thái Sơn, Bí thư Chi bộ Ban Chính trị, cho biết: “Bám sát phương châm “Giám sát phải mở rộng, kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm, chủ động phòng ngừa là chính”, năm 2023, ĐUQS quận đã chỉ đạo các chi bộ tăng cường kiểm tra, giám sát thường xuyên gắn với giám sát chuyên đề, nhất là đối với đảng viên kết quả thực hiện nhiệm vụ có mặt còn hạn chế, hoặc 2 tháng liền đảng viên có kết quả xếp loại tư tưởng đạt “khá”. Thông qua việc kiểm tra, giám sát đã kịp thời nhắc nhở, cảnh báo và ngăn ngừa vi phạm của đảng viên, trên cơ sở đó, chúng tôi rút kinh nghiệm và có biện pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại”.

Ngoài ra, ĐUQS quận còn chủ động phối hợp với UBKT Quận ủy tham mưu với Ban Thường vụ Quận ủy thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức Đảng trực thuộc về thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng (trong đó có nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và thực hiện chính sách hậu phương quân đội). Chia sẻ về kết quả thực hiện kiểm tra, giám sát của đơn vị trong thời gian qua, Trung tá Kiều Bá Dũng, Chính trị viên Ban CHQS quận nêu kinh nghiệm: “Quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ, chúng tôi luôn chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện tập thể lãnh đạo, phân công cá nhân phụ trách; đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chỉ huy đơn vị. Đồng thời duy trì thực hiện nền nếp Quy chế dân chủ ở cơ sở, trước hết thực hiện dân chủ trong lãnh đạo, trong hoạt động quản lý, điều hành của người chỉ huy, gắn với phát huy vai trò trách nhiệm của Hội đồng quân nhân, Hội Phụ nữ hoạt động đúng chức năng nhiệm vụ. Qua đó tạo điều kiện để mọi quân nhân được dân chủ thảo luận, tham gia ý kiến, hiến kế vào các nội dung, biện pháp nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy đơn vị”.

leftcenterrightdel
 Tọa đàm Hà Nội với Trường Sa và trách nhiệm của LLVT quận Bắc Từ Liêm.

Một số kết quả nổi bật 9 tháng năm 2023 của Ban CHQS quận:

Hoàn thành 100% chỉ tiêu Nhà nước giao về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2023. Trong đó có 53% chiến sĩ mới có trình độ Đại học, Cao đẳng, Trung học Chuyên nghiệp; 31 công dân viết đơn tình nguyện, 2 công dân được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam trước khi nhập ngũ; Tham mưu thành lập 2 Tiểu đội dân quân thường trực ở 2 phường: Đức Thắng và Cổ Nhuế 2. Chỉ đạo 3 phường (Phú Diễn, Thượng Cát, Đức Thắng) Diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ với chất lượng tốt; Tổ chức Hội nghị Đảng ủy sơ kết công tác giữa nhiệm kỳ Đại hội lần thứ II, Đảng bộ Quân sự Quận nhiệm kỳ 2022-2025 với chất lượng tốt. Phục vụ Đoàn giám sát của UBKT Quận ủy phối hợp UBKT Đảng ủy Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội giám sát đối với tập thể Đảng ủy và cá nhân đồng chí Phó bí thư Đảng ủy - Chính trị viên, đồng chí Đảng ủy viên - Chỉ huy trưởng trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị (trọng tâm Chương trình 09-CTr/TU của Thành ủy; Chương trình 06-CTr/QU của Quận ủy) và công tác xây dựng Đảng bộ… 


Bài, ảnh: HỮU THU

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.