Đội ngũ cán bộ này đã tham mưu hiệu quả về công tác huấn luyện, tuyển quân, chống xâm nhập mặn, phòng, chống dịch Covid-19 và chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên ở địa phương.

Điểm c, mục 1, Điều 20 về "Ban CHQS cấp xã, thôn đội trưởng" trong Luật Dân quân tự vệ năm 2019, quy định: "Chính trị viên phó do bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cấp xã đảm nhiệm". Điều đó rất thuận lợi trong việc phát huy vai trò của lực lượng này, bởi đây là đội ngũ cán bộ trẻ, được đào tạo cơ bản, có nhiều kỹ năng, kinh nghiệm trong công tác đoàn, hội. Tuy nhiên, điểm hạn chế là các đồng chí chính trị viên phó đều là cán bộ kiêm nhiệm nên kiến thức về công tác quân sự, quốc phòng còn hạn chế. Vì thế, công tác tập huấn cho đội ngũ này luôn được địa phương chú trọng.

leftcenterrightdel
Chính trị viên phó cấp xã trong tỉnh Bến Tre luyện tập bắn súng máy phòng không 12,7mm trong khóa tập huấn quân sự (ảnh chụp trước tháng 4-2021). 

Tại Ban CHQS huyện Giồng Trôm, cơ quan quân sự huyện đã tham mưu cho hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp tiến hành bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho 100% chính trị viên phó ban CHQS cấp xã, phường, giúp đội ngũ này phát huy tốt hơn vai trò trong công tác, thực hiện nhiệm vụ. Còn ở Ban CHQS TP Bến Tre, việc bồi dưỡng kiến thức quân sự, quốc phòng được thực hiện sáng tạo, linh hoạt thông qua tổ chức hội thi, hội thao hằng năm.

Thiếu tá Nguyễn Hoàng Tô Vũ, Chính trị viên phó Ban CHQS TP Bến Tre, cho biết: “Bồi dưỡng thông qua hội thi, hội thao sẽ tạo hứng thú, lôi cuốn anh em trong việc lĩnh hội kiến thức. Để nâng cao hiệu quả, chất lượng công việc, chúng tôi phân công cán bộ trong cơ quan quân sự thành phố về phụ trách ở các địa phương, kịp thời hướng dẫn, giúp đội ngũ chính trị viên phó cấp xã, phường hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Đại tá Lê Văn Hùng, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Bến Tre cho biết, hằng năm, Bộ CHQS tỉnh triển khai kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng phương pháp tiến hành công tác Đảng, công tác chính trị cho đối tượng chính trị viên phó cấp xã, phường từ rất sớm. Nội dung bồi dưỡng được xác định từ những vấn đề mà thực tiễn hoạt động thường gặp, như: Phương pháp soạn giáo án giáo dục chính trị, xây dựng đề cương báo cáo viên, một số kỹ năng, trò chơi quân sự... Ngoài ra, các nội dung chuyên đề cũng được đưa vào chương trình bồi dưỡng, như: Công tác giáo dục chính trị trong lực lượng dân quân tự vệ; kết hợp chặt chẽ kinh tế, văn hóa, xã hội với quốc phòng, an ninh trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; nhận diện và đấu tranh với âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch...  

Hiện nay, toàn tỉnh Bến Tre có 157 đồng chí chính trị viên phó xã, phường, thị trấn. Đội ngũ cán bộ này đều tham gia cấp ủy địa phương, có đóng góp thiết thực trong tuyên truyền, giáo dục chính trị cho lực lượng dân quân, góp phần làm cho kết quả công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng và giáo dục pháp luật cho lực lượng dân quân ở xã, phường trong tỉnh Bến Tre không ngừng được nâng lên.

Bài và ảnh: HỮU TÀI