leftcenterrightdel

Toàn cảnh buổi làm việc với Ban thường vụ tỉnh Đắc Nông

Hội nghị đánh giá, thời gian qua, Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 5 đã phối hợp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắc Nông lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai và hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Hai bên đã phối hợp quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 46-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới; Kết luận số 32-KL/TW của Bộ Chính trị về tình hình an ninh, trật tự nổi lên gần đây; phối hợp giải quyết tốt vụ việc phức tạp, giữ ổn định an ninh chính trị trên địa bàn. Trong đó nhấn mạnh, mặc dù tỉnh Đắk Nông còn nhiều khó khăn, nhưng tỉnh đã quan tâm đầu tư ngân sách, kinh phí cho nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, thực hiện các Đề án bảo đảm về quân sự quốc phòng, xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ (KVPT) ngày càng vững mạnh...

Về một số vấn đề tiếp tục phối hợp trong thời gian tới, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 5 và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắc Nông thống nhất, hai bên tiếp tục phối hợp quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, nhất là Nghị quyết số 28-NQ/TW (Khoá X) về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành KVPT vững chắc trong tình hình mới; Nghị quyết 28 -NQ/TW (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về xây dựng, hoạt động KVPT; quan tâm chỉ đạo xây dựng thế trận và các tiềm lực trong KVPT ngày càng vững chắc; thường xuyên nắm và trao đổi tình hình có liên quan, xử lý kịp thời các tình huống ngay từ cơ sở, không để hình thành các “điểm nóng”, không để địch lợi dụng kích động, gây rối; chỉ đạo chuẩn bị tốt mọi mặt cho diễn tập KVPT tỉnh năm 2022...

Tin, ảnh: PHAN XUÂN ĐỊNH