Thực hiện sự lãnh đạo của Đảng, Ban Giao thông chuyên môn nhanh chóng tổ chức hệ thống thông tin liên lạc phục vụ cuộc tổng khởi nghĩa. Lực lượng giao thông khẩn trương lên đường truyền đạt “Quân lệnh số 1” ngày 13-8-1945 của Ủy ban Khởi nghĩa toàn quốc, từ căn cứ Tân Trào tỏa đi các nơi. Mạng lưới giao thông phát triển cả về bề rộng và chiều sâu, đồng thời phân cấp quản lý và phạm vi hoạt động.

Các tuyến giao thông theo phân công chịu trách nhiệm đưa đón, bảo đảm an toàn cho cán bộ của Đảng và đại biểu của Quốc dân Đại hội về họp ở Tân Trào, đến các địa phương để chỉ đạo phong trào và tổng khởi nghĩa. Mỗi đường dây, chặng tuyến, lực lượng giao thông, liên lạc đều có bàn giao cụ thể, vừa bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, vừa bảo đảm bí mật, an toàn. 

Ngày 16-8-1945, Thành ủy Hà Nội quyết định tổng khởi nghĩa vào ngày 19-8-1945. Ngày 17-8-1945, lực lượng giao thông lên đường mang chỉ thị, kế hoạch khởi nghĩa vào các cơ sở nội, ngoại thành. Ở Huế, lực lượng giao thông không chỉ hoàn thành nhiệm vụ truyền đạt Chỉ thị tổng khởi nghĩa, mà còn cùng các lực lượng tự vệ, thanh niên, tuyên truyền viên rải truyền đơn, kẻ khẩu hiệu, treo cờ đỏ sao vàng và tham gia giành chính quyền.

Lực lượng giao thông của Xứ ủy Nam Kỳ nhanh chóng chuyển phát chỉ thị cho các Tỉnh ủy: Gia Định, Chợ Lớn, Mỹ Tho, Biên Hòa, Thủ Dầu Một... Các cơ sở cách mạng của ta ở trong ngành bưu điện đã phối hợp đấu tranh, cắt dây điện thoại, niêm phong tài sản thiết bị để bàn giao cho cách mạng. Khi khởi nghĩa giành chính quyền thành công, các cơ sở bưu điện lại nối thông đường dây điện thoại, kịp thời phục vụ cách mạng.     

VIỆT HƯNG (Theo tài liệu của ngành Bưu điện Việt Nam)