/quoc-phong-an-ninh/nghe-thuat-quan-su-vn/p/3
/quoc-phong-an-ninh/nghe-thuat-quan-su-vn
Cơ động, đột kích thọc sâu, giành thắng lợi chiến lược
go top