Lúc này, Mỹ và quân ngụy Sài Gòn đã xây dựng Long Khánh thành tuyến ngăn chặn phía ngoài bảo vệ khu liên hợp quân sự Long Bình-Biên Hòa. Ngoài bảo an, dân vệ, biệt kích, cảnh sát, lực lượng địch ở Long Khánh còn có sư đoàn 18 bộ binh, 3 tiểu đoàn bộ binh của quân đội Sài Gòn; lữ đoàn 3 kỵ binh không vận; 1 thiết đoàn và 3 tiểu đoàn pháo binh Mỹ; 1 tiểu đoàn bộ binh Australia...

leftcenterrightdel
Quân ta tiến công phía tây nam Long Khánh trong chiến dịch Xuân Lộc, tháng 4-1975. Ảnh tư liệu

Để đạt được mục tiêu đề ra, Bộ chỉ huy Miền quyết định sử dụng Sư đoàn Bộ binh 5, Trung đoàn 29 và Đại đội 1 (Tiểu đoàn 24), mở chiến dịch tiến công trên hướng Long Khánh. Trung ương Cục và Bộ chỉ huy Miền cùng phối hợp chỉ đạo, Sư đoàn Bộ binh 5 được giao nhiệm vụ trực tiếp chỉ huy chiến dịch. Phương châm của chiến dịch là đánh tiêu diệt từng đơn vị địch; vận dụng nhiều hình thức chiến thuật, tác chiến với quy mô cỡ tiểu đoàn, trung đoàn là chính; phối hợp hiệp đồng chặt chẽ giữa hai lực lượng, ba thứ quân, vận dụng linh hoạt các cách đánh, kết hợp tiến công quân sự với đấu tranh chính trị của nhân dân, vừa diệt địch, vừa bảo vệ và đẩy mạnh phong trào, củng cố vững chắc bàn đạp, cơ sở, căn cứ.

Quyết tâm của Bộ chỉ huy chiến dịch là tập trung lực lượng tiêu diệt hai chiến đoàn 43, 52, tiến tới đánh quỵ sư đoàn 18, phá tan bình định ở Túc Trưng, Định Quán rồi tiến lên giải phóng yếu khu Gia Ray, h