B42 đề nghị Ban chỉ huy Huyện đội Văn Giang cho đánh một trận “hóa trang giả lính địch đánh địch”. Lực lượng tham gia có 1 tiểu đội của B42 cùng với du kích của xã Xuân Quan do Xã đội trưởng Lê Thế Long phụ trách. Trang bị chiến đấu có 1 súng ngắn, 3 tiểu liên, 6 súng trường và một số quả lựu đạn. Chỉ huy trận đánh là đồng chí Thanh, Phó trung đội trưởng B42.

Đồng chí Thanh trong bộ trang phục complet với khẩu súng ngắn trong túi, khoác tay một đồng chí nữ tên là Mười mặc áo dài tân thời, tay xách làn mây, bên trong có tư trang và 2 quả lựu đạn. Hai người giả làm vợ chồng công chức, đi phía sau là hai đồng chí Cường và Sa mang hai khẩu tiểu liên “Tuyn”, mặc trang phục của lính Bảo chính đoàn. Số còn lại do đồng chí Quy, Tiểu đội trưởng của B42 phụ trách, mai phục dưới chân đê, phía bãi.

Đúng 9 giờ ngày 2-3-1954, quân ta đã chiếm lĩnh xong trận địa. Sau 15 phút, ta phát hiện có chiếc xe địch từ phía Đông Dư đi tới. Đồng chí Thanh và đồng chí Mười lập tức xuất hiện trên mặt đê. Tiếp theo là hai đồng chí Sa và Cường, đạn đã lên nòng, sẵn sàng chờ lệnh. Chừng 5 phút sau, một chiếc xe Dodge đi tới. Địch thấy hai người trong trang phục công chức, nên không đề phòng gì. Khi địch tới gần hơn, đồng chí Thanh liền bắn một phát súng ngắn ra lệnh. Lập tức, hai đồng chí Sa và Cường nhằm thẳng vào xe địch, bóp cò. Chiếc xe địch trúng đạn, lao xuống vệ đê. Đồng chí Mười ném theo một quả lựu đạn.

Đồng chí Thanh lệnh cho các đồng chí mai phục xông lên, bắt địch và thu chiến lợi phẩm. Kết quả, ta bắn cháy chiếc xe Dodge, diệt hai tên địch, bắt sống hai tên bị thương và thu hai tiểu liên "Tuyn".

Trận đánh chỉ diễn ra chưa đầy 10 phút. Quân ta rút về hậu cứ an toàn.

LÊ HOÀI THAO