Giữa năm 1951, lợi dụng sông Đáy đang kỳ nước lớn, địch cho tàu chiến cơ động vào, vừa vận chuyển tiếp tế cho các đồn bốt trên phòng tuyến, vừa đi dọc sông bắn phá vào các làng xóm hai bên bờ, uy hiếp, hòng phá vụ gặt chiêm của nhân dân và ngăn cản hoạt động của ta. Trước tình hình đó, được sự đồng ý của chỉ huy Đại đoàn 308, Trung đoàn Bắc Bắc đã đề ra chủ trương và kế hoạch tiêu diệt tàu chiến địch. Trung đoàn đã chọn ba chiến sĩ trong số hàng trăm chiến sĩ xung phong vào "tổ xung kích" đánh tàu. Đó là các Tiểu đội trưởng Nguyễn Quang Vinh, Vũ Ngọc Bản và chiến sĩ Nguyễn Thiện Thành. Tổ xung kích ngày đêm luyện tập. Theo kế hoạch, sau khi trinh sát nắm được quy luật hoạt động của tàu địch, tổ xung kích sẽ dùng một thuyền nan nhỏ chở hơn 100kg thuốc nổ và một thuyền gỗ chở đá, hai thuyền nối nhau bằng một sợi dây dài, ngụy trang bằng bèo tây, xuôi theo dòng sông. Sau đó sẽ tìm cách đẩy thuyền bộc phá ép vào tàu địch, đánh đắm thuyền đá để giữ cho thuyền bộc phá khỏi trôi rồi giật nụ xòe, phá tàu địch.

Ngày 21-6, được tin tàu chiến địch đã vào tới Ninh Bình, đỗ ở Cầu Cổ, tổ xung kích khẩn trương chuẩn bị tổ chức đánh. Tuy nhiên tối hôm đó trời mưa to, tổ xung kích đi được một quãng thì sóng lớn đã làm chìm thuyền đá. Đồng chí Nguyễn Quang Vinh liền cắt dây nối hai thuyền và yêu cầu đồng chí Thành ở lại, rồi cùng đồng chí Bản đẩy thuyền bộc phá tiếp tục hành trình đi đánh tàu.

Hai chiến sĩ đã mưu trí đưa thuyền bộc phá, được ngụy trang như một đám bèo trôi, lách qua những chiếc ca nô nhỏ đậu quanh tàu chiến, áp thuyền vào tàu địch rồi buộc lại. Sau khi để đồng đội bơi ra xa, đồng chí Vinh mới giật nụ xòe rồi nhanh chóng bơi sang bên kia thành tàu để tránh sức ép của thuốc nổ. Kết quả chiếc tàu chiến của địch đã bị đánh chìm. Toàn bộ địch trên tàu đều bị tiêu diệt. Hai đồng chí Vinh và Bản bị choáng do sức ép của thuốc nổ, nhưng đến sáng hôm sau, cả hai đều trở về đơn vị an toàn.

XUÂN VŨ