Đồng thời, Mỹ-ngụy còn lập hơn 1.000 đồn, bốt để kiểm soát vùng nông thôn; biến khu trù mật Mỹ Phước Tây của huyện Cai Lậy (nay là thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) thành Trung tâm Huấn luyện biệt kích Mỹ và làm bàn đạp đánh phá căn cứ của ta ở các huyện: Cai Lậy, Cái Bè, Đồng Tháp Mười…

Phong trào cách mạng ở tỉnh Mỹ Tho đứng trước thử thách nghiêm trọng. Trước tình hình đó, Tỉnh ủy Mỹ Tho chọn các xã xung quanh Đường 20 của huyện Cái Bè làm trọng điểm chống địch bình định. Tỉnh ủy chỉ đạo chuyển phương châm và đề ra chủ trương mới: Đối với các đơn vị bộ đội cần tổ chức phân tán, tập trung linh hoạt từng đại đội, trung đội, khi cần tác chiến thì tập trung, ngoài ra tổ chức phân tán cùng với du kích chống càn, giữ "lõm căn cứ", kiên quyết bám trụ… Cán bộ kiên cường bám trụ, vận động nhân dân đi theo cách mạng, giành và giữ quần chúng, phát triển chiến tranh du kích; du kích cơ quan và bộ đội làm nòng cốt cho chi bộ cơ sở và du kích; xây dựng xã, ấp chiến đấu, kết hợp đấu tranh chính trị, binh vận của quần chúng tại chỗ hình thành thế bám trụ vững chắc kiên quyết đánh địch, giữ thanh niên, giữ địa bàn…

Bằng phương pháp đó, sau hai tháng, ta đã khôi phục các “lõm căn cứ"; chi bộ Đảng, du kích, bộ đội kiên trì bám trụ được một số xã, hình thành thế cài răng lược; quyết liệt giành giật với địch từng tấc đất, từng người dân. Ở vùng Đường 20 (huyện Cái Bè), nhân dân và lực lượng vũ trang dựa vào xã ấp chiến đấu với hệ thống công sự, hầm hố chông dày đặc, kết hợp với lựu đạn gài; du kích và bộ đội bám sát địch đi càn, bắn tỉa; hàng trăm quần chúng cùng gia đình binh sĩ liên tục kéo ra thị trấn Cái Bè, đấu tranh với bọn chỉ huy chống càn quét; vận động binh lính, sĩ quan ngụy chống lệnh hành quân. Sau 3 tháng chống càn quét, lấn chiếm ở vùng Đường 20, ta đánh thiệt hại nặng 9 đại đội bảo an, địch không đóng được đồn bốt. Vùng Đường 20 ta vẫn làm chủ, phong trào cách mạng từng bước được củng cố.

TRẦN QUÂN

 

(Theo tài liệu của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang)