QĐND Online – Ngày 17-1, tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2015. Thượng tướng Lê Hữu Đức, Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Hội đồng quản trị MB chủ trì hội nghị.

Thượng tướng Lê Hữu Đức trao Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng tặng MB.

Thiếu tướng Lê Công, Tổng giám đốc MB cho biết, năm 2015, MB đặt ra 4 mục tiêu lớn và đều hoàn thành xuất sắc gồm: Triển khai thành công chiến lược giai đoạn 2011 - 2015; hoàn thành và hoàn thành vượt mức mục tiêu kế hoạch năm 2015; tiếp tục tái cơ cấu các chi nhánh và công ty thành viên; nâng cao năng lực quản lý điều hành, tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp. Trong đó kết quả kinh doanh, tính đến 31-12-2015, tổng tài sản đạt 219.303 tỷ đồng, hoàn thành 102% kế hoạch; vốn điều lệ đạt 16.000 tỷ đồng, hoàn thành 100% kế hoạch; huy động vốn đạt 181.308 tỷ đồng, tăng 8%; dư nợ cho vay đạt 120.308 tỷ đồng, tăng 19,6%; lợi nhuận đạt 3.151 tỷ đồng, nợ xấu tiếp tục giảm về 1,63%. Đồng thời MB đã mở mới 17 điểm giao dịch, dành 78 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa. Với những thành tích đạt được, MB vinh dự là tổ chức tín dụng duy nhất được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động trong năm 2015.

Nhân dịp này, MB cũng vinh dự đón nhận Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng; Cờ thi đua của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Thiếu tướng Lê Công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua ngành ngân hàng.

Tin, ảnh: DƯƠNG TỬ