leftcenterrightdel
 Thượng tướng Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Quốc phòng phát biểu tại buổi lễ.

 

leftcenterrightdel
 Các đại biểu dự buổi lễ.

Sau hơn 8 tháng nỗ lực học tập, nghiên cứu, đến nay các học viên lớp đào tạo cao cấp lý luận chính trị khóa 4 đã hoàn thành toàn bộ chương trình học. Học viên được cập nhật, bổ sung, trang bị kiến thức cao cấp lý luận chính trị toàn diện theo chuẩn khung chương trình đào tạo của bộ phê duyệt, bao gồm: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; lịch sử Đảng và xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam; giáo dục quốc phòng và an ninh; quan hệ quốc tế và chính trị học; kinh tế, văn hóa; các vấn đề về khoa học, chính trị và lãnh đạo quản lý… Đây là những kiến thức thiết thực nâng cao thế giới quan, phương pháp luận để các học viên vận dụng vào phân tích, đánh giá từng vấn đề cụ thể trong lĩnh vực công tác của mình. 

Với tinh thần đổi mới, Học viện Quốc phòng tiếp tục đẩy mạnh phương pháp dạy học theo hướng tích cực, lấy người học làm trung tâm, rèn luyện tư duy sáng tạo cho học viên; tăng cường tự học, tự nghiên cứu gắn với thảo luận, viết thu hoạch; đổi mới phương pháp đánh giá kết quả học tập, quyết liệt thực hiện chủ trương “dạy thực chất, học thực chất, thi, kiểm tra, đánh giá kết quả thực chất”, nói không với bệnh thành tích trong huấn luyện, đào tạo.

Kết thúc khóa học, 100% học viên đạt khá, giỏi.

Tin, ảnh: TUẤN NAM