Trước yêu cầu công tác BĐHC trong tình hình mới, cơ quan tham mưu hậu cần các cấp đã bám sát chủ trương của Đảng, Nhà nước và quân đội, quán triệt sâu sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, nắm chắc các chế độ, tiêu chuẩn bộ đội; tích cực nghiên cứu, thu thập các yếu tố liên quan, hoàn thành tốt vai trò tham mưu, đề xuất với lãnh đạo, chỉ huy hậu cần cùng cấp tổ chức chỉ huy, chỉ đạo, tạo bước đột phá trong công tác tham mưu hậu cần.

leftcenterrightdel
Lãnh đạo Tổng cục Hậu cần trao thưởng cho các thí sinh đoạt giải trong Hội thi xe tốt năm 2019. Ảnh: TIẾN ĐẠT

Toàn ngành duy trì nền nếp chế độ công tác hậu cần SSCĐ, quản lý, bảo quản tốt vật chất, trang bị hậu cần SSCĐ và dự trữ quốc gia cho quốc phòng; tham mưu, đề xuất ban hành các chỉ lệnh, văn bản hướng dẫn, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ hậu cần. Tổ chức nghiên cứu, bổ sung hệ thống văn kiện hậu cần tác chiến sát thực tế. Rà soát, điều chỉnh vật chất, trang bị hậu cần dự trữ, phân cấp phù hợp với từng loại hình đơn vị, địa bàn và nhiệm vụ được giao, nổi bật là công tác tham mưu đổi mới mạnh mẽ PTBĐVCHC gắn với CCQLTC trong quân đội ở tất cả các cấp theo đúng chủ trương của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng (BQP).

Từ năm 2017 đến nay, trên cơ sở quy định của pháp luật, bám sát nghị quyết lãnh đạo, chủ trương của trên, Bộ Tham mưu Tổng cục Hậu cần (BTM TCHC) đã thực hiện tốt chức năng là cơ quan chủ trì, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các cục chuyên ngành, các cơ quan BQP để tham mưu, đề xuất và tổ chức triển khai thực hiện đổi mới PTBĐVCHC gắn với thực hiện CCQLTC trong quân đội, tham mưu với Đảng ủy, thủ trưởng TCHC xây dựng và vận hành quy chế lãnh đạo công tác tạo nguồn VCHC; quy chế lãnh đạo công tác kế hoạch và đầu tư; quy định của Chủ nhiệm TCHC về trình tự, thủ tục, thẩm quyền trong mua sắm tạo nguồn hàng quốc phòng… theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và BQP.

Với tinh thần tăng cường phân cấp cho các đơn vị, qua 2 năm thực hiện, tỷ lệ phân cấp BĐHC tăng thêm từ 15%-20%, có mặt hàng đạt gần 100%. Trong mua sắm tập trung, các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh mở rộng đấu thầu, nhất là hình thức đấu thầu rộng rãi, đạt tỷ lệ 40%-52% và đang tiến tới mua sắm tập trung theo cách thức ký thỏa thuận khung; đồng thời huy động khai thác triệt để hàng tồn kho và kết hợp các nguồn lực khác để tăng khả năng BĐHC.

Một trong những yếu tố nổi lên từ việc đẩy mạnh phân cấp cho các đơn vị là yêu cầu quản lý số lượng, chất lượng các mặt hàng do đơn vị mua sắm. Thực hiện công tác này, BTM TCHC đã kịp thời đề xuất với TCHC tham mưu với BQP ban hành chỉ thị về việc quản lý chất lượng VCHC tạo nguồn từ ngân sách được phân cấp; hướng dẫn các đơn vị toàn quân thực hiện phân cấp, sử dụng và quản lý chất lượng VCHC mua sắm từ nguồn ngân sách được BQP cấp.

Cũng từ năm 2017, thực hiện cách thức triển khai mua sắm tạo nguồn cơ bản là tổ chức đấu thầu, BTM TCHC đã đề xuất thủ trưởng TCHC ban hành văn bản, hướng dẫn triển khai thực hiện trong toàn ngành. Nhờ đó, quá trình thực hiện các bước tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu tại các cơ quan, đơn vị luôn bảo đảm chặt chẽ, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Nhà nước và BQP, bảo đảm tính cạnh tranh, công bằng, công khai, minh bạch, đồng thời đạt được hiệu quả kinh tế tối ưu.

Quán triệt Nghị quyết số 915 ngày 25-8-2018 của Quân ủy Trung ương về đổi mới CCQLTC quân đội và các quyết định, chỉ thị của BQP về triển khai thực hiện, BTM TCHC đã chủ động nghiên cứu, đề xuất TCHC ban hành văn bản hướng dẫn chỉ đạo các đơn vị đầu mối toàn quân về việc thực hiện lập, phân bổ dự toán ngân sách theo CCQLTC mới đối với ngành HCQĐ, bảo đảm thực hiện đồng bộ từ cơ quan hậu cần chiến lược đến đơn vị cơ sở.

Thời gian còn lại của năm 2019 và những năm tiếp theo, ngành tham mưu hậu cần xác định chủ động theo dõi tình hình mọi mặt, rà soát lại các nhiệm vụ, chỉ tiêu, tham mưu quyết liệt với lãnh đạo, chỉ huy các cấp đổi mới mạnh mẽ PTBĐVCHC gắn với thể chế kinh tế Nhà nước, BĐHC kịp thời cho các nhiệm vụ SSCĐ, các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất, ưu tiên cho các đơn vị, địa bàn trọng điểm, các nhiệm vụ quan trọng; xây dựng, điều chỉnh hệ thống văn kiện hậu cần tác chiến ở các cấp; đẩy mạnh hoạt động hậu cần KVPT tỉnh, thành phố; tăng cường huấn luyện, diễn tập nâng cao khả năng cơ động, bảo đảm của cơ quan, đơn vị hậu cần các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Thiếu tướng NGUYỄN HÙNG THẮNG, Phó chủ nhiệm, Tham mưu trưởng Tổng cục Hậu cần