Thiếu tướng Lê Xuân Trường, Phó trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ đến dự; Đại tá Hoàng Văn Quân, Cục trưởng Cục Cơ yếu chủ trì hội nghị.

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị.

Năm 2020, Cục Cơ yếu đã quán triệt, triển khai nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy các cấp và Chỉ lệnh công tác quân sự, quốc phòng của Tổng Tham mưu trưởng; tổ chức thực hiện toàn diện nội dung công tác cơ yếu quân đội và nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu năm 2020. Cục chỉ đạo cơ quan, ngành toàn quân bảo đảm các nội dung thông tin lãnh đạo, chỉ huy, chỉ đạo của Bộ Quốc phòng và các đơn vị bí mật, chính xác, kịp thời trong mọi tình huống, an toàn tuyệt đối. Cục Cơ yếu tham mưu với Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu hoàn thiện tổ chức, sắp xếp, bố trí lực lượng phù hợp nhiệm vụ; triển khai hệ thống cơ yếu, bảo mật thông tin liên lạc, nhất là các hệ thống Vinasat, truyền hình giao ban trực tuyến, vũ khí, khí tài mới và thông tin quân sự của các ngành, đơn vị; công tác kế hoạch, quản lý, huấn luyện, khai thác kỹ thuật mật mã; xây dựng lực lượng và nghiên cứu phát triển, bảo đảm kỹ thuật trang bị kỹ thuật mật mã và chứng thực chữ ký số, đạt nhiều kết quả tiến bộ; toàn cục đẩy mạnh Phong trào thi đua Quyết thắng và các cuộc vận động, phong trào của ngành; hoàn thành Đại hội Đảng bộ, chi bộ chất lượng cao; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện đạt kết quả vững chắc...

Năm 2021, Cục Cơ yếu chỉ đạo ngành quán triệt, triển khai nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu và Luật Cơ yếu; duy trì vững chắc hệ thống kỹ thuật mật mã, bảo đảm bí mật, chính xác, kịp thời các nội dung thông tin lãnh đạo, chỉ huy, chỉ đạo các cấp trong mọi tình huống; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về công tác cơ yếu trong quân đội. Cục Cơ yếu đẩy mạnh nghiên cứu phát triển, hiện đại hóa, huấn luyện, đào tạo, khai thác và bảo đảm tốt hệ thống kỹ thuật mật mã quân sự; cung cấp, chỉ đạo, quản lý sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng, phục vụ tốt việc xây dựng Chính phủ điện tử trong Bộ Quốc phòng...

Tin, ảnh: HƯƠNG HỒNG THU