Thiếu tướng Phạm Việt Trung, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng BTL 86, khẳng định: Công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ (KHCN) và phong trào lao động sáng tạo kỹ thuật luôn được Đảng ủy, BTL 86 quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm, phát triển sâu rộng, hiệu quả. Ngoài kế hoạch, nội dung công tác hằng năm, BTL chủ động tạo điều kiện để cán bộ, nghiên cứu viên, nhân viên đăng ký đề tài, hỗ trợ nghiên cứu và tổ chức đánh giá, nghiệm thu chặt chẽ. Cơ quan, đơn vị tổ chức nhiều mô hình, phương thức hoạt động nhằm thúc đẩy chất lượng công tác nghiên cứu KHCN và Phong trào "Tuổi trẻ sáng tạo" trong quân đội, như: Các "Câu lạc bộ sáng tạo trẻ" của Viện 10, Lữ đoàn 1, Trung tâm 586; hưởng ứng Ngày KHCN Việt Nam 18-5 hằng năm; tổ chức các cuộc hội thảo, diễn đàn, trao đổi; triển lãm công nghệ thông tin, an toàn thông tin (ATTT)... BTL 86 hợp tác, phối hợp chặt chẽ với các học viện, viện nghiên cứu trong và ngoài quân đội, Bộ Thông tin và Truyền thông nhằm nghiên cứu phát triển, xử lý các vấn đề nảy sinh từ thực tiễn về ATTT, an ninh mạng, an toàn và bảo mật dữ liệu, đường truyền số liệu quân sự...

leftcenterrightdel
Cán bộ kỹ thuật Bộ tư lệnh 86 kiểm tra hệ thống thiết bị công nghệ thông tin của Lữ đoàn 1 (ảnh chụp trước ngày 27-4-2021). 

Phục vụ chức năng, nhiệm vụ được giao, BTL 86 tập trung công tác KHCN trên các lĩnh vực nghiên cứu phát triển công nghệ, các giải pháp mới nhằm bảo đảm an ninh, ATTT, an toàn mạng, bảo mật đường truyền số liệu quân sự và đấu tranh trên không gian mạng; cải tiến, nâng cấp vũ khí, trang bị kỹ thuật; tiếp thu công nghệ mới, ứng dụng thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào thực tiễn nhiệm vụ đơn vị. Các công trình, đề tài, SKCTKT bám sát thực tiễn, khi áp dụng đã khẳng định tính hiệu quả cao trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; góp phần nâng cao việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ huy, điều hành và các mặt hoạt động khác. Điển hình như trong lĩnh vực bảo đảm an ninh, ATTT, hệ thống máy tính, đường truyền số liệu quân sự, nhóm tác giả của Trung tâm 586 (Trung úy Nguyễn Trung Kiên, Trung úy Nguyễn Trọng Tú, Thượng úy Ngô Hải Linh) đã nghiên cứu xây dựng hệ thống ẩn danh, bảo đảm an toàn cho các nghiệp vụ, công cụ triển khai trên internet; nhóm tác giả của Lữ đoàn 3 (Đại úy Thân Minh Viện, Trung úy Lê Thị Hòa, công nhân viên Nguyễn Đức Quỳnh) phối hợp nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin sở chỉ huy, góp phần nâng cao năng lực quản lý, bảo đảm an ninh, ATTT ở sở chỉ huy. Các đề tài trên đều cập nhật công nghệ mới, có khả năng tích hợp và phát triển, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn cao.

Nhiều sáng kiến trong lĩnh vực bảo đảm an ninh, ATTT, quản lý mạng đã được BTL 86 quan tâm triển khai, như: Hệ thống thông tin tích hợp hỗ trợ công tác chỉ huy, điều hành ATTT trên mạng máy tính quân sự; phân hệ phòng họp không cần giấy ứng dụng giải pháp bảo đảm ATTT; giải pháp khai phá mạng máy tính phục vụ công tác quản lý ATTT, quản lý trang thiết bị trên mạng truyền số liệu quân sự; hệ thống quản trị hạ tầng mạng nội bộ cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng; hệ thống hỗ trợ tác chiến thông tin trên mạng xã hội...

Về giải pháp chống tấn công trên mạng, cán bộ, nghiên cứu viên, nhân viên đã có sáng kiến: Xây dựng hệ thống hỗ trợ tìm kiếm lỗ hổng zero-day; hệ thống phát hiện tấn công giả mạo GPS; bộ công cụ giám sát, nhận dạng tấn công vào ứng dụng trên nền tảng web-web attack detection (WAD); xây dựng hệ thống điều khiển luồng truy cập ẩn danh trên internet di động... Các đề tài sáng kiến khi ứng dụng đều khẳng định tính hiệu quả về quốc phòng, an ninh và khả năng ứng dụng mở rộng đến các cơ quan, đơn vị toàn quân.

Theo Đại tá Lê Đức Lâm, Phó chủ nhiệm Chính trị BTL 86: Hoạt động nghiên cứu KHCN của tuổi trẻ là một phần không thể tách rời công tác nghiên cứu KHCN của BTL 86. Các đề tài, sáng kiến không chỉ có phương pháp tiếp cận, kết cấu logic, tạo được giá trị sử dụng ngay mà còn là tiền đề để nghiên cứu phát triển ở trình độ cao hơn, khả năng ứng dụng rộng rãi hơn. Đáng chú ý là các đề tài ngoài giá trị về chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ của đơn vị còn khẳng định tính hiệu quả trong tác chiến không gian mạng; xây dựng bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống và ý thức tổ chức kỷ luật của cán bộ, chiến sĩ; đồng thời tăng cường đấu tranh bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước sự chống phá của các thế lực thù địch, phản động trên không gian mạng.

Bài và ảnh: XUÂN GIANG