Ông Đào Lợi trình bày, tháng 10-1993, gia đình ông làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ), đến tháng 10-1994 thì được cấp giấy CNQSDĐ đối với diện tích 200m² đất ở và phải nộp tiền sử dụng đất. Ngày 18-10-1994, ông Lợi được công nhận là thương binh hạng 4/4; ngày 30-6-2017, ông được công nhận là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm đất độc hóa học. Hiện nay, ông Lợi còn diện tích đất là 530,3m² và tiếp tục đề nghị công nhận quyền sử dụng đất ở đối với 250m² trong số này, đồng thời xin miễn, giảm tiền sử dụng đất. Ông Lợi cho rằng, căn cứ Quyết định số 118-TTg ngày 27-2-1996 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người CCVCM cải thiện nhà ở, ông là người CCVCM chưa được miễn, giảm tiền sử dụng đất lần nào nên phải được miễn giảm 90% tiền sử dụng đất theo hạn mức đất ở của tỉnh Yên Bái tại khu vực gia đình ông sinh sống là 250m²/hộ, nhưng ngày 18-10-2018, UBND tỉnh Yên Bái ra Quyết định số 2184/QĐ-UBND, trong đó chỉ miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với 50m² do trước đây ông đã được cấp giấy CNQSDĐ đối với 200m² đất ở là chưa đúng.

leftcenterrightdel
Một số văn bản của Cục Thuế và UBND tỉnh Yên Bái xung quanh vụ việc của ông Đào Lợi. 

Giải quyết khiếu nại của ông Đào Lợi, UBND tỉnh Yên Bái đã giao Thanh tra tỉnh Yên Bái kiểm tra, xác minh sự việc. Báo cáo thanh tra số 33/BC-TTr ngày 5-4-2019 của Thanh tra tỉnh Yên Bái kết luận: “Căn cứ Luật Đất đai năm 2013...; khoản 4, Điều 2, Quyết định số 118-TTg ngày 27-2-1996 của Thủ tướng Chính phủ; khoản 2, Điều 1, Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg ngày 25-7-2007 sửa đổi, bổ sung điểm c, khoản 2, Điều 2, Quyết định số 118-TTg ngày 27-2-1996 của Thủ tướng Chính phủ... ông Đào Lợi đủ điều kiện được giảm 90% trên số tiền sử dụng đất phải nộp đối với diện tích 250m² xin công nhận quyền sử dụng đất ở”. Sau buổi làm việc với Thanh tra tỉnh Yên Bái, ông Lợi đồng ý với phương án giải quyết như kết luận nêu trên và rút đơn khiếu nại. Tưởng chừng mọi việc sẽ kết thúc, tuy nhiên, đến nay, sau hơn hai năm, ông Lợi vẫn chưa được giải quyết miễn, giảm tiền sử dụng đất. Sự vướng mắc bắt nguồn từ chính các văn bản quy phạm pháp luật. Cụ thể, trả lời đơn đề nghị miễn giảm tiền sử dụng đất của ông Lợi, Cục Thuế tỉnh Yên Bái có Công văn số 4602/CT-NVDTPC ngày 11-12-2020 chỉ rõ: Tại khoản 4, Điều 2, Quyết định số 118-TTg quy định: “Việc hỗ trợ tiền sử dụng đất đối với người CCVCM chỉ xét một lần cho một hộ gia đình và mức hỗ trợ tiền sử dụng đất được tính theo diện tích đất thực tế được giao, nhưng tối đa không vượt quá định mức đất ở cho một hộ do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định”. Về việc xác định hạn mức đất ở, Điều 7, Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16-6-2014 của Bộ Tài chính quy định: “Việc xác định diện tích đất trong hạn mức phải đảm bảo nguyên tắc mỗi hộ gia đình, cá nhân chỉ được xác định diện tích đất trong hạn mức giao đất ở hoặc hạn mức công nhận quyền sử dụng đất ở một lần và trong phạm vi một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân có nhiều thửa đất thì hộ gia đình, cá nhân đó được cộng dồn diện tích đất của các thửa đất để xác định diện tích đất trong hạn mức... nhưng tổng diện tích đất lựa chọn không vượt quá hạn mức... tại địa phương nơi lựa chọn đầu tiên”. Tại khoản 2, Điều 12, Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15-5-2014 của Chính phủ quy định: “Giảm tiền sử dụng đất đối với đất ở trong hạn mức giao đất ở... đối với người CCVCM mà thuộc diện được giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về người có công”.

Cục Thuế tỉnh Yên Bái cho rằng, căn cứ các quy định trích dẫn nêu trên, việc xác định diện tích đất trong hạn mức đất ở được xét miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người CCVCM đang gặp vướng mắc. Vì những vướng mắc này, ngày 24-2-2020 và ngày 17-4-2020, UBND tỉnh Yên Bái đã có công văn gửi Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế đề nghị giải đáp, hướng dẫn việc áp dụng chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người CCVCM; đồng thời báo cáo, xin ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành liên quan để tỉnh sớm ban hành quyết định về việc miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người CCVCM trên địa bàn tỉnh. Cục Thuế và UBND tỉnh Yên Bái mong muốn ông Lợi ủng hộ, chia sẻ, chờ đợi để UBND tỉnh có cơ sở giải quyết dứt điểm vụ việc...

Pháp lệnh Ưu đãi người CCVCM 2020 đã được ban hành, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2021. Mong rằng Chính phủ và các bộ, ngành liên quan sớm ban hành các nghị định, thông tư hướng dẫn cụ thể, rõ ràng, thống nhất để việc giải quyết chính sách đối với người CCVCM nói chung, chính sách về miễn, giảm tiền sử dụng đất nói riêng được thực thi hiệu quả.

Bài và ảnh: KIM DUNG