Ngày 3-2, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hòa Bình cho biết, đơn vị vừa tiến hành kỳ họp tháng 1-2024 để xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 2 Phó giám đốc Bưu điện tỉnh Hòa Bình là ông Bùi Mạnh Hùng và bà Nguyễn Thị Ngọc Thanh.

Cụ thể, sau khi xem xét, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hòa Bình nhận thấy, ông Bùi Mạnh Hùng với trách nhiệm là Phó bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Bưu điện tỉnh được phân công phụ trách chi bộ và Bưu điện TP Hòa Bình đã chưa chặt chẽ trong công tác chỉ đạo kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh của Bưu điện thành phố.

Không kịp thời phát hiện Bưu điện TP Hòa Bình vi phạm về theo dõi, quản lý doanh thu, chi phí dịch vụ bưu chính chuyển phát; để cán bộ, người lao động ở đơn vị phụ trách làm sai quy định của Tổng Công ty và của Bưu điện tỉnh. Từ đó, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên đơn vị được giao phụ trách vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, bị xử lý kỷ luật lao động và kỷ luật Đảng.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Thanh (Đảng ủy viên) chưa chặt chẽ trong công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát đối với các bộ phận chuyên môn và cán bộ được giao nhiệm vụ tham mưu, quản lý hoạt động kinh doanh thuộc lĩnh vực phụ trách, nhất là kiểm tra, giám sát việc triển khai sản xuất - kinh doanh của Bưu điện TP Hòa Bình; không kịp thời phát hiện vi phạm về theo dõi, quản lý doanh thu, chi phí dịch vụ bưu chính chuyển phát.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm và căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hòa Bình xem xét, thi hành kỷ luật đối với 2 Phó giám đốc Bưu điện tỉnh Hòa Bình.

Kết quả, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã quyết định thi hành kỷ luật khiển trách đối với ông Bùi Mạnh Hùng và bà Nguyễn Thị Ngọc Thanh.

Trước đó, tại Kỳ họp tháng 11-2023, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối cũng đã khiển trách đối với Chi bộ Bưu điện TP Hòa Bình nhiệm kỳ 2020-2022 và các ông Lê Hồng Đô (Bí thư Chi bộ, Giám đốc Bưu điện TP Hòa Bình), bà Phạm Thị Quỳnh Nga (Phó bí thư Chi bộ, Phó giám đốc Bưu điện TP Hòa Bình, bà Lê Thị Kiều Thu (Chi ủy viên, Kế toán trưởng) do liên quan đến sử dụng lao động thuê khoán chưa chặt chẽ và có sự chênh lệch giữa doanh thu cước theo sản lượng thực tế và hợp đồng lớn hơn so với doanh thu cước ghi nhận trên sổ sách...

Theo Tienphong.vn

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Pháp luật xem các tin, bài liên quan.