Theo đó, sĩ quan trực tiếp làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trong Quân đội thuộc Danh mục nghề công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm ban hành kèm theo các Quyết định số 1085/LĐTBXH-QĐ ngày 6-9-1996, Quyết định số 03/2006/QĐ-LĐTBXH ngày 7-3-2006 và Thông tư số 20/2016/TT-LĐTBXH ngày 28-6-2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc làm nghề, công việc có đặc điểm về điều kiện lao động của nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm như nghề, công việc ngoài Quân đội thì được quy đổi thời gian làm nghề, công việc đó để hưởng trợ cấp một lần khi thôi phục vụ tại ngũ, thôi phục vụ trong Quân đội.

leftcenterrightdel
Luyện tập khối đứng. Ảnh: NGUYỄN HIỂN 

Về nguyên tắc, điều kiện xem xét hưởng chế độ trợ cấp một lần do quy đổi thời gian làm nghề, công việc có tính chất đặc thù.

Cơ quan, đơn vị phải có biên chế chức danh nghề, công việc theo đúng chức danh nghề, công việc trong danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; đồng thời, đối tượng phải có quyết định hoặc được cấp có thẩm quyền giao trực tiếp làm nghề, công việc đó.

Về trách nhiệm xem xét, giải quyết chế độ, chính sách

Căn cứ quy định, nguyên tắc, điều kiện trong xem xét giải quyết chế độ, chính sách nêu trên, đơn vị trực tiếp quản lý quân nhân có trách nhiệm xem xét, kết luận về thời gian và chức danh làm nghề, công việc đặc thù của đối tượng để xem xét, giải quyết bảo đảm đúng đối tượng, đúng quy định.

VIỆT CHUNG

Mời bạn đọc vào chuyên mục Bạn đọc xem các tin, bài liên quan.