Trả lời: Điều 13 Luật BHYT và Điều 4 Nghị định số 70/2015/NĐ-CP ngày 1-9-2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT đối với Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu quy định ngân sách nhà nước đóng BHYT đối với quân nhân (quân nhân không phải đóng BHYT), với mức đóng hằng tháng tối đa bằng 6% tiền lương tháng, đối với người hưởng lương; tối đa bằng 6% mức lương cơ sở, đối với người hưởng sinh hoạt phí, cụ thể như sau:

Mức đóng BHYT hằng tháng bằng 4,5% tiền lương tháng đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp; bằng 4,5% mức lương cơ sở đối với hạ sĩ quan, binh sĩ.

Căn cứ vào tình hình thực tế, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với với các bộ, ngành liên quan trình Chính phủ điều chỉnh mức đóng BHYT phù hợp.

*Chị Nguyễn Hoài An, ở thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai hỏi: Quân nhân bị thu hồi, tạm giữ thẻ BHYT trong các trường hợp nào? Cơ quan, đơn vị nào có trách nhiệm thu hồi thẻ BHYT?

Trả lời: Điều 9 Nghị định số 70/2015/NĐ-CP quy định: Thu hồi thẻ BHYT quân nhân trong các trường hợp: Thôi phục vụ trong quân đội hoặc chuyển sang chế độ phục vụ khác không phải là quân nhân; thẻ BHYT cấp trùng số, trùng đối tượng hoặc thẻ BHYT cấp không đúng đối tượng là quân nhân;

Đơn vị quản lý quân nhân có trách nhiệm thu hồi thẻ BHYT, gửi Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng để giảm trừ tiền đóng BHYT từ ngân sách nhà nước. Thẻ BHYT của quân nhân bị tạm giữ trong trường hợp người khác sử dụng đi khám bệnh, chữa bệnh.

Người được giao quản lý thẻ hoặc người có thẻ BHYT cho người khác mượn thẻ phải chịu hình thức kỷ luật của quân đội và phải bồi hoàn toàn bộ chi phí khám bệnh, chữa bệnh (nếu có).

Mọi thông tin, ý kiến cần giải đáp xin gửi về Phòng biên tập Công tác Đảng, công tác chính trị, Báo QĐND, số 7 Phan Đình Phùng, Hà Nội; điện thoại: 069.554119; 024.37478610; thư điện tử: chinhtriqdnd@yahoo.com.vn

QĐND