Trả lời: 

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 138/2020/NĐ-CP quy định về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-12-2020. Tại Điều 8, mục 2, nghị định quy định về việc miễn thi ngoại ngữ trong tuyển dụng công chức, cụ thể:

Miễn phần thi ngoại ngữ đối với các trường hợp sau:

- Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển;

- Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và được công nhận tại Việt Nam theo quy định;

- Có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số hoặc là người dân tộc thiểu số, trong trường hợp dự tuyển vào công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số.

Như vậy, nếu vị trí thi tuyển yêu cầu công chức có trình độ chuyên môn là trung cấp, cao đẳng hoặc đại học thì người dự thi tuyển công chức chỉ cần có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ với trình độ tương ứng trung cấp, cao đẳng hoặc đại học sẽ được miễn thi ngoại ngữ. Trong khi đó, trước đây Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP quy định các đối tượng phải có “bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ” mới được miễn thi.

QĐND