Trả lời: Điều 20, Thông tư số 136/2020/TT-BQP ngày 29-10-2020 quy định thời hạn giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong Bộ Quốc phòng như sau:

- Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày người lao động điều trị ổn định xong ra viện, cơ quan nhân sự hoàn thiện hồ sơ, giới thiệu người lao động đi giám định mức suy giảm khả năng lao động (bao gồm cả thời gian di chuyển hồ sơ). Khi có kết quả giám định suy giảm khả năng lao động, trong thời hạn 15 ngày đối với cấp trung đoàn và tương đương, 10 ngày đối với cấp sư đoàn và tương đương, 5 ngày đối với cấp đơn vị trực thuộc bộ hoàn thành việc xét duyệt, thẩm định hồ sơ, gửi Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Bộ Quốc phòng. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, BHXH Bộ Quốc phòng hoàn thành việc thẩm định, ra quyết định hưởng chế độ đối với người lao động. 

- Trường hợp người lao động phát hiện bị bệnh nghề nghiệp khi đã nghỉ hưu, phục viên, xuất ngũ, thôi việc thì nộp hồ sơ theo quy định cho cơ quan BHXH nơi cư trú để được xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

- Trường hợp hồ sơ không được giải quyết thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải thông báo cho người lao động biết bằng văn bản và nêu rõ lý do.

* Anh Nguyễn Huy Hùng ở xã Nhơn Hậu, thị xã An Nhơn (Bình Định), hỏi: Quy định về thời hạn giải quyết hưởng chế độ ốm đau trong Bộ Quốc phòng?

Trả lời: Điều 7, Thông tư số 136/2020/TT-BQP ngày 29-10-2020 quy định thời hạn giải quyết hưởng chế độ ốm đau trong Bộ Quốc phòng như sau:

- Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc, người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ theo quy định cho cơ quan nhân sự cấp trung đoàn và tương đương. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, người sử dụng lao động hoàn thành việc giải quyết chế độ ốm đau đối với người lao động.

- Trường hợp hồ sơ không được giải quyết thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải thông báo cho người lao động biết bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Mọi thông tin, ý kiến cần giải đáp xin gửi về Phòng biên tập Công tác Đảng, công tác chính trị, Báo Quân đội nhân dân, số 7 Phan Đình Phùng, Hoàn Kiếm, Hà Nội; điện thoại: 069.554119; 024.37478610; thư điện tử: chinhtriqdnd@yahoo.com.vn.

QĐND