Phà Cát Lái vẫn hoạt động bình thường, nhưng chỉ khai thác cầu phao với tải trọng cho phép dưới 8 tấn, cầu phao 25 tấn bị sự cố chưa khai thác được. Ngành chức năng thành phố đang phối hợp với các lực lượng khắc phục sự cố, giải quyết vụ việc theo quy định.

 

THANH NGUYỄN