Theo Tổng cục ĐBVN, thời gian gần đây đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan đến xe dừng, đỗ trên đường; xe đi trên đường đâm vào các xe dừng, đỗ gây thiệt hại đáng kể về người và tài sản. Tổng cục ĐBVN yêu cầu các địa phương, đơn vị liên quan rà soát, kiểm tra các vị trí đường hẹp, mức độ lưu thông lớn để tiến hành cắm biển báo cấm đỗ xe, trường hợp cần thiết có thể cắm biển cấm dừng, cấm đỗ xe. Các vị trí, đoạn đường có tình trạng xe đỗ thường xuyên, chủ xe để xe ngoài đường thì làm việc với chính quyền địa phương để tuyên truyền, nhắc nhở, cần thiết sẽ cắm biển cấm đỗ xe. Phối hợp, làm việc với cơ quan công an, cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, tuyên truyền, nhắc nhở, xử lý những trường hợp không chấp hành các quy định.

HƯNG MẠNH