Đây là hệ thống được Cục Cảnh sát giao thông đầu tư với trang, thiết bị hiện đại, camera có độ phân giải cao; khả năng giám sát, phát hiện phương tiện hoạt động và các hành vi vi phạm của người điều khiển phương tiện bảo đảm độ chính xác cao, góp phần nâng cao công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

PHÚC NGUYỄN