Đây vừa là phẩm chất, vừa là nền tảng cơ bản của người quân nhân cách mạng. 

Đạo đức là hệ thống những quy tắc, chuẩn mực về cách ứng xử của con người trong các quan hệ xã hội; là giá trị cốt lõi tạo nên phẩm chất của nhân cách con người. Theo nghĩa đó, giá trị cốt lõi tạo nên phẩm chất của nhân cách một người quân nhân cách mạng là phải có đạo đức cách mạng trong sáng. 

Theo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ, đảng viên là gốc của mọi công việc và đạo đức là “gốc của người cách mạng”. Người chỉ rõ: “Cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”. Theo Người, có đạo đức cách mạng thì gặp khó khăn, gian khổ, thất bại cũng không sợ sệt, rụt rè, lùi bước. Khi cần thì sẵn sàng hy sinh cả tính mạng của mình cũng không tiếc. Có đạo đức cách mạng thì gặp thuận lợi và thành công vẫn giữ vững tinh thần gian khổ, chất phác khiêm tốn; không công thần, không quan liêu, không kiêu ngạo, không hủ hóa...

Đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên trong quân đội, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh, đạo đức cách mạng được biểu hiện cụ thể là trung với nước, trung với Đảng, hiếu với dân. Đây là biểu hiện cao nhất ý thức đạo đức của người đảng viên nói chung, nhất là với cán bộ, đảng viên trong Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam nói riêng. Đó còn là cơ sở để định hướng nhận thức và hành động, tạo thành niềm tin vững chắc và sức mạnh to lớn để mỗi đảng viên, mỗi người quân nhân cách mạng luôn hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao. Sinh thời, Bác thường căn dặn bộ đội không bao giờ được tơ hào từ cái kim, sợi chỉ của nhân dân và phải kính yêu dân, tôn trọng dân, bảo vệ dân. Đối với cán bộ, tướng lĩnh cấp cao, Người nhắc nhở: “Trong quân đội, nhiệm vụ của người tướng là: Phải: trí, dũng, nhân, tín, liêm, trung”, đây vừa là mục tiêu để rèn luyện, tu dưỡng, vừa là phẩm chất đặc trưng nhất của người đảng viên là lãnh đạo trong quân đội...

leftcenterrightdel
Bộ đội giúp dân ổn định cuộc sống sau lũ. Ảnh: Qdnd.vn. 

Nghiên cứu Nghị quyết 847, chúng ta thấy rằng ngay phần đầu, nghị quyết đã khẳng định: “...trong bất luận điều kiện, hoàn cảnh nào, quân đội ta cũng tuyệt đối trung thành với Đảng, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, kiên định mục tiêu, lý tưởng chiến đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, xứng đáng với lời khen tặng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng” và danh hiệu cao quý Bộ đội Cụ Hồ mà nhân dân tin tưởng, yêu mến dành tặng”.

Trải qua gần 80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, Quân đội ta và lớp lớp các thế hệ cán bộ, chiến sĩ QĐND Việt Nam luôn gìn giữ, phát huy, không ngừng rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng để luôn xứng đáng với lời khen tặng của Bác Hồ và danh hiệu cao quý Bộ đội Cụ Hồ. Đúng như lời khẳng định của đồng chí Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh: “Bộ đội đánh giặc, bộ đội giúp dân chống thiên tai, bão lũ và vừa qua là bộ đội giúp dân phòng, chống, vượt qua đại dịch. Trong đại dịch, bộ đội không chỉ chiến đấu bằng mệnh lệnh của người chỉ huy mà còn bằng mệnh lệnh của trái tim, lúc người dân khó, người dân khổ, người dân đau bệnh, người dân đối diện với sống chết và lo cho người dân khi không may mất đi. Lịch sử quân đội có thêm những trang mới rất đáng tự hào về bộ đội giúp dân chống dịch, một hình ảnh sáng đẹp của anh Bộ đội Cụ Hồ”... 

Mặc dù vậy, cần thẳng thắn nhìn nhận, trong những năm gần đây, tác động từ mặt trái của cơ chế thị trường ngày càng gay gắt, sự chống phá của các thế lực thù địch, sự cám dỗ của lợi ích vật chất khiến cho một bộ phận cán bộ, đảng viên trong quân đội sa vào chủ nghĩa cá nhân, bị thoái hóa, biến chất. Không ít người, dù khó khăn, gian khổ, hy sinh xương máu cũng không sờn lòng, nhưng lại bị gục ngã trước những “viên đạn bọc đường”. Một số khác vì thiếu tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng mà dẫn tới hủ hóa, chỉ lo mưu cầu, vun vén cho lợi ích cá nhân. Đau xót hơn, “có cả cán bộ cao cấp, cán bộ chủ trì cơ quan, đơn vị lợi dụng chức vụ, quyền hạn vi phạm kỷ luật, pháp luật, quy định về những điều đảng viên không được làm, gây thiệt hại về tài sản của Nhà nước, quân đội, làm ảnh hưởng đến truyền thống, uy tín của quân đội, phẩm chất và hình ảnh cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ” như Nghị quyết 847 đã chỉ rõ.

Có thể khẳng định sâu sắc, lời khen tặng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và danh hiệu cao quý Bộ đội Cụ Hồ chính là biểu hiện cao nhất, rõ nét nhất đạo đức cách mạng của người quân nhân. Với những ý nghĩa sâu sắc đó, việc không ngừng bồi dưỡng đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ QĐND Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhằm xây dựng đội ngũ đảng viên trong quân đội thật sự mẫu mực, tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, năng lực; góp phần xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. 

Trong thời gian tới, nhiệm vụ xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc đặt ra những yêu cầu ngày càng cao. Bên cạnh đó, các thế lực thù địch tăng cường chống phá, xuyên tạc truyền thống quân đội và hình ảnh, phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ. Để xây dựng Đảng bộ Quân đội, các cấp ủy, tổ chức đảng thực sự trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị thì mỗi người quân nhân cách mạng cần nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Cần nhận thức sâu sắc rằng “cần, kiệm, liêm, chính” là đạo đức của người quân nhân cách mạng; mỗi người phải tự mình rèn luyện toàn diện các phẩm chất đạo đức của người quân nhân cách mạng, xứng đáng với niềm tin yêu, sự kỳ vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho Quân đội ta...

Từ nhận thức đúng đắn đó, cán bộ, chiến sĩ toàn quân cần ra sức thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ trong công việc đến sinh hoạt hằng ngày. Cần đặc biệt coi trọng hoạt động tự giáo dục, tự rèn luyện đạo đức cách mạng cho bản thân vì đây là biện pháp có ý nghĩa quyết định, ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình hình thành, phát triển đạo đức cách mạng. Thực tiễn cho thấy, đơn vị nào đề cao vai trò tiền phong gương mẫu, tự giác học tập, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, thì ở đó chất lượng tư tưởng chính trị của người đảng viên được giữ vững, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh và đơn vị vững mạnh toàn diện.

Công tác giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Quân đội là yêu cầu khách quan, cấp thiết, là nhiệm vụ chính trị quan trọng của các cấp ủy đảng, của mỗi cán bộ, đảng viên nhằm tiếp tục tô thắm phẩm chất tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ trong tình hình mới.

MINH MẠNH