Sau gần 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước (bắt đầu từ Đại hội VI năm 1986) dưới sự lãnh đạo của Đảng, đến nay thật sự có chuyển biến lớn cả về lượng lẫn chất. Chưa bao giờ đất nước lại đàng hoàng, to đẹp như ngày hôm nay. Đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt. Kinh tế-xã hội Việt Nam năm 2019 phát triển khá nhanh: Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 7,02%; tốc độ gia tăng tiêu dùng (CPI) bình quân 2,79%; xuất siêu 9,9 tỷ USD; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 33,9% GDP; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 1 đến 1,5%; tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị giảm xuống còn 2,93%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt từ 61 đến 62%; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 90%... Văn hóa, xã hội, thể thao cũng có những bước phát triển khá. Bản lĩnh Việt Nam, trí tuệ Việt Nam cũng được nâng lên rất nhiều bởi được hào khí Đông A và hào khí thời đại Hồ Chí Minh chiếu rọi, được nhân dân cả nước đồng thuận, làm theo. Kinh tế năm 2020 hứa hẹn nhiều triển vọng. Đó là kết quả của sự lãnh đạo sáng suốt mang tính tập thể của Đảng Cộng sản Việt Nam và sự lao động cần cù, sáng tạo của nhân dân ta. Thế nhưng, các thế lực thù địch vẫn cố tình xuyên tạc, dùng đủ mọi thủ đoạn nói xấu Đảng, nói xấu chế độ, hạ thấp vai trò của Đảng. Thật là trơ trẽn và lạc lõng.

leftcenterrightdel
Chủ tịch Hồ Chí Minh với đại biểu phụ nữ các dân tộc tỉnh Hà Giang về thăm Thủ đô Hà Nội (tháng 11-1965). Ảnh tư liệu

Đảng đã khởi xướng công cuộc đổi mới, nhân dân thực hiện công cuộc đổi mới đầy sáng tạo và mang tính hưng phấn, đạt nhiều kết quả quan trọng trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Đổi mới theo con đường XHCN là sự nghiệp chưa có tiền lệ ở Việt Nam. Trước những thực tiễn mới mẻ, suy nghĩ, lý giải của cán bộ, đảng viên có sự khác nhau là chuyện bình thường. Vì vậy, trong sinh hoạt nội bộ đảng phải phát huy dân chủ và bảo đảm tập trung để cùng nhau tìm ra các hình thức, giải pháp tốt nhất nhằm thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước đạt kết quả cao nhất.

Nguyên tắc tập trung dân chủ là điều kiện về mặt tổ chức bảo đảm tạo nên sức mạnh của Đảng ta-một đảng luôn lấy Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động; lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản trong mọi hoạt động của Đảng và trong sinh hoạt Đảng. Đây là vấn đề sống còn của Đảng, đồng thời cũng là vấn đề sống còn của chế độ XHCN ở Việt Nam.

Khi trở thành Đảng cầm quyền, Đảng phải lãnh đạo Nhà nước, chịu trách nhiệm trước lịch sử, bảo đảm sự phát triển của dân tộc, bảo đảm lợi ích chính đáng, hợp pháp của các tầng lớp nhân dân và mọi công dân. Nâng cao vai trò của lập pháp và thi hành pháp luật trong chính sách và quản lý xã hội là một trọng tâm lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước hiện nay. Xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN phải bảo đảm cho Nhà nước ta là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Vì vậy, nhà nước đó phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng. Ai đó mưu toan tách rời Nhà nước ra khỏi Đảng là phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước.

Khối đại đoàn kết vững chắc toàn dân là truyền thống quý báu của dân tộc. Nước Đại Việt ta xưa nhờ đoàn kết toàn dân mà đã đánh tan quân Tống, quân Nguyên khi chúng đến xâm lược. Nước Việt Nam ta ngày nay, nhờ đại đoàn kết toàn dân mà đánh thắng thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược, thu giang sơn về một mối. “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”. Lời kêu gọi thiêng liêng ấy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành tiếng kèn xung trận trên mọi nẻo đường kháng chiến của dân tộc ta. Cuộc hành quân suốt chiều dài lịch sử của dân tộc chống ngoại xâm đã trở thành biểu tượng của khí phách, lương tâm, danh dự của một dân tộc nghìn năm văn hiến.

Chúng ta tự hào có một đảng chân chính cách mạng-Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng ta không có nhu cầu đa đảng. Một đảng cộng sản cầm quyền xây dựng Nhà nước Việt Nam XHCN trên cơ sở một nền dân chủ vững chắc là quy luật tất yếu để xây dựng nước Việt Nam mới hùng mạnh. Đó là nét đặc sắc của cách mạng Việt Nam.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là một tổ chức xã hội rộng rãi, bao gồm các giai cấp, các tầng lớp, các đoàn thể nhân dân, các cá nhân tiêu biểu hợp thành, các tôn giáo và dân tộc, trong đó, Đảng Cộng sản Việt nam vừa là thành viên, vừa là lực lượng lãnh đạo. Chính vì vậy mà Đảng có khả năng mở rộng sinh hoạt dân chủ rộng rãi trong xã hội, phát huy được trí tuệ của toàn dân, tạo nên năng lực sáng tạo của cả dân tộc để đưa đất nước tiến lên trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Nỗi đau của Đảng hiện nay là vẫn còn một số cán bộ, đảng viên thoái hóa, biến chất về lối sống; tham nhũng tiêu cực dưới nhiều hình thức và nhiều vỏ bọc, dẫn tới thoái hóa về chính trị. Các thế lực chống đối đang lợi dụng sự thoái hóa, biến chất này để chống Đảng. Vì vậy, tham nhũng, buôn lậu, tiêu cực… là nguy cơ lớn phá hoại sự nghiệp xây dựng CNXH của nhân dân ta. Các nhà sáng lập CNXH đã chỉ ra rằng, không ai có thể làm mất uy tín của Đảng, nếu như chính họ không làm những điều xấu xa đó.

Giữ vững bản chất cách mạng và khoa học, phẩm chất, lối sống, lẽ sống trong sạch, lành mạnh, làm cho mỗi cán bộ, đảng viên trở thành tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời trước nhân dân và dân tộc, là sự bảo đảm trên thực tế vai trò lãnh đạo của Đảng, là điều kiện tiên quyết để Đảng hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình.

Quyết tâm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống và đưa cuộc sống vào trong nghị quyết là hai mặt của một vấn đề tạo nên sức mạnh của Đảng vào cuộc sống hôm nay và ngày mai.

Đất nước đã từng chiến thắng quân xâm lược, từng có những tháng, năm kháng chiến gian khổ, ác liệt và xây dựng hòa bình, do vậy, càng phải bảo vệ, giữ gìn hòa bình để đất nước ổn định, phát triển.

PGS, TS ĐÀM ĐỨC VƯỢNG