Đến dự chương trình có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

Với hơn 200 ảnh, tài liệu và hiện vật trong đó có nhiều hiện vật độc bản, quý hiếm, trưng bày giới thiệu với người xem những dấu mốc quan trọng, thành tựu vẻ vang của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, khẳng định vai trò, uy tín, năng lực và sức chiến đấu của Đảng trên con đường cách mạng Việt Nam.

Trưng bày gồm 4 phần: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo cuộc đấu tranh giành chính quyền (1930 - 1945); Đảng lãnh đạo đấu tranh giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước (1945 - 1975); Đảng lãnh đạo tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa trên cả nước, thực hiện công cuộc đổi mới đất nước (từ năm 1975 đến nay); Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Nội dung trưng bày điểm lại những dấu mốc lịch sử quan trọng của Đất nước ta trước và sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là kết quả của sự kết hợp chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. Những hình ảnh, tài liệu, hiện vật nhằm giới thiệu tới công chúng những đối sách, đường lối lãnh đạo của Đảng sau khi thống nhất đất nước, vừa phải ra sức khôi phục kinh tế, khắc phục hậu quả chiến tranh vừa phải củng cố quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc biên giới Tổ quốc. Cùng với đó là việc thực hiện công cuộc đổi mới đất nước.

Trưng bày nhằm góp phần khẳng định niềm tin, niềm tự hào của toàn thể nhân dân đối với Đảng, Bác Hồ và công cuộc đổi mới đất nước; đồng thời đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, đất nước phồn vinh.

Trưng bày chuyên đề mở cửa đón khách tham quan đến ngày 31-3.

leftcenterrightdel
Cắt băng khai mạc triển lãm.
leftcenterrightdel
Mô hình máy tiện, tặng phẩm của bộ đội Liên Xô tặng đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam dự Đại hội lần thứ 23, Đảng Cộng sản Liên Xô, tháng 4-1966.
leftcenterrightdel
Mô hình ngôi nhà số 9 ngõ Compoint, Paris, Pháp, nơi ở Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1921 đến 1923.
leftcenterrightdel
Bộ dùng trà đoàn đại biểu Đảng cộng sản Liên Xô tặng Đảng Cộng sản Việt Nam.
leftcenterrightdel
Thanh gươm và áo trấn thủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng đồng chí Vương Chí Sinh (Vua Mèo), thủ lĩnh đồng bào dân tộc H'Mông.
leftcenterrightdel
Hiến pháp năm 1946.
leftcenterrightdel
Mô hình tàu hỏa, tặng phẩm do đoàn nhà văn Liên Xô tặng Đảng Cộng sản Việt Nam.
leftcenterrightdel
Mô hình xe tăng lắp đài bán dẫn, tặng phẩm của quân đội Liên Xô tăng đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam dự Đại hội lần thứ 23 Đảng Cộng sản Liên Xô, tháng 4-1066.
leftcenterrightdel
Các đại biểu tham quan trưng bày chuyên đề.

Tin, ảnh: KHÁNH HUYỀN