Trải qua nhiều cương vị công tác ở các cơ quan nhà nước, năm 1979 cha tôi nghỉ hưu, song ông luôn quan tâm đến công tác lãnh đạo đất nước của Đảng. Đặc biệt, vào "đêm trước" đổi mới (tháng 8-1986), ông thường thức khuya nghiên cứu tài liệu và viết bản góp ý kiến (32 trang đánh máy) gửi Tổng Bí thư Trường Chinh “Về một số vấn đề kinh tế-xã hội cấp bách với Đại hội toàn quốc của Đảng lần thứ VI”. Trong bản góp ý, ông thể hiện rõ quan điểm và cách nhìn nhận sâu sắc của mình: “Một nguyên nhân cơ bản làm cho tình hình kinh tế-xã hội ta hiện nay chồng chất khó khăn, đầy rẫy tiêu cực, an ninh-trật tự rối ren, đời sống cán bộ, công nhân viên chức và LLVT cơ cực; kỷ luật Đảng lỏng lẻo, bộ máy nhà nước mọt nát, là do đã nhiều năm công tác tư tưởng và tổ chức cán bộ của Đảng bị lơ là, có nhiều sai lầm, khuyết điểm... Do đó, để cứu vãn tình thế, tôi đề nghị, bản báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương cũng như Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ VI của Đảng cần phải nói kỹ, nhấn mạnh thêm đến các nhiệm vụ: Củng cố và tăng cường chuyên chính vô sản và đề cao phổ cập pháp chế XHCN; kiên trì, liên tục đẩy mạnh cách mạng tư tưởng, văn hóa; thường xuyên giáo dục đạo đức cách mạng; xây dựng nếp sống mới và con người mới XHCN...”. Những góp ý với Đảng của cha tôi đã được Đại hội VI của Đảng tiếp thu và được thể hiện rõ trong chủ trương lãnh đạo.

leftcenterrightdel

Trang bìa bản góp ý kiến Giáo sư Lê Hữu Kiều.

Cha tôi đã về với thế giới người hiền hơn 30 năm, nhưng giờ đây đọc lại những trang viết của ông 34 năm trước, tôi không khỏi bồi hồi xúc động và càng thấm thía về lòng tin son sắt của cha tôi vào đường lối lãnh đạo sáng suốt và đúng đắn của Đảng. Mùa xuân Canh Tý 2020 cũng là dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng (3-2-1930) và 113 năm Ngày sinh của Tổng Bí thư Trường Chinh (9-2-1907). Từ câu chuyện cha tôi góp ý với Đảng, tôi cũng như mọi người dân Việt Nam luôn mong muốn: Mỗi cán bộ, đảng viên của Đảng thực sự nêu gương, tin dân, gần dân và hiểu dân hơn nữa, bởi khi Đảng vì dân, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của dân thì không có một trở ngại nào có thể ngăn cản được bước tiến của sự nghiệp đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng. 

Bài và ảnh: LÊ AN KHÁNH