Tại hội thảo với chủ đề “Đảng Cộng sản Việt Nam: 90 năm thành tựu và đoàn kết quốc tế” do Hội Hữu nghị Canada-Việt Nam (CVFS) tổ chức ở thành phố Toronto ngày 1-2 vừa qua, ông Philip Fernandez, thành viên của CVFS, đảng viên Đảng Cộng sản Canada, nhấn mạnh Việt Nam hiện thuộc nhóm các quốc gia tăng trưởng kinh tế cao và ổn định hàng đầu châu Á, vị thế của Việt Nam cũng không ngừng được nâng cao trên trường quốc tế; đồng thời khẳng định vai trò lãnh đạo không thể thiếu của Đảng Cộng sản Việt Nam trong những thành tựu đó của đất nước. Ông nói: "Uy tín và vị thế cao của Việt Nam trên trường quốc tế đã phản ánh sức mạnh chính trị và ý thức hệ của Đảng, cũng như khả năng tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam khi tìm ra phương hướng trong tình hình quốc tế phức tạp hiện nay, và cùng với sự tham gia của nhân dân để đưa ra chương trình nghị sự nhằm xây dựng một nước Việt Nam hiện đại. Một ưu điểm nổi bật của Đảng Cộng sản Việt Nam đó là khả năng ứng dụng một cách sáng tạo các nguyên lý của Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh vào điều kiện của Việt Nam để đạt được các mục tiêu ở quy mô quốc gia và quốc tế. Điều này cũng phản ánh niềm tin của người dân Việt Nam vào sự lãnh đạo của Đảng. Và niềm tin của cộng đồng quốc tế đối với Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đã được thể hiện khi Việt Nam mới đây đã trúng cử Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021 với số phiếu gần như tuyệt đối”.

Tương tự, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Argentina Victor Kot cho rằng, sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam có ý nghĩa trọng đại không chỉ đối với lịch sử dân tộc Việt Nam mà còn cả đối với phong trào cách mạng thế giới. Trong thế kỷ 20 và những thập kỷ đầu tiên của thế kỷ 21, Việt Nam đã tạo ra được sự khích lệ lớn lao cho việc hình thành phong trào quốc tế cộng sản, cho cuộc đấu tranh của những người cộng sản và cách mạng, cũng như lịch sử nhân loại. Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Argentina Victor Kot bày tỏ sự cảm phục và tôn trọng trước lịch sử hào hùng 90 năm qua của Đảng Cộng sản Việt Nam với một vai trò lãnh đạo xứng đáng được nhân dân Việt Nam thừa nhận trong suốt chiều dài lịch sử đấu tranh vì độc lập dân tộc, cũng như vai trò lãnh đạo và vị thế của Đảng Cộng sản Việt Nam trên trường quốc tế. Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Argentina cho rằng, dù vẫn còn những khó khăn nhất định, song những thành công của Việt Nam trong quá trình thực hiện công cuộc đổi mới và phát triển kinh tế đất nước vì hạnh phúc của nhân dân đã nhận được sự ngưỡng mộ của cộng đồng quốc tế; tin tưởng vững chắc rằng Việt Nam, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản, sẽ tiếp tục triển khai thành công các chiến lược phát triển đất nước, cũng như đạt được nhiều thành tựu mới trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Nói về vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam trong 90 năm qua, Giáo sư Carl Thayer của Đại học New South Wales (Australia), nhấn mạnh chính sách lớn có ý nghĩa cho đến nay là việc Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo tiến hành công cuộc đổi mới. Đồng thời, Việt Nam cũng mở rộng quan hệ thương mại và khuyến khích đầu tư nước ngoài để giúp phát triển nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa. Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đã giúp giảm mạnh tỷ lệ đói nghèo khi Việt Nam trở thành nền kinh tế có thu nhập trung bình thấp.

Bên cạnh đó, Giáo sư Carl Thayer cho rằng bước ngoặt quan trọng nhất trong quan hệ quốc tế của Việt Nam là vào tháng 5-1988, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam đã thông qua Nghị quyết số 13 về các nhiệm vụ và chính sách đối ngoại trong tình hình mới. Nghị quyết này đặt ưu tiên cho phát triển kinh tế thông qua chính sách đối ngoại đa phương. Sau đó, tất cả các đại hội Đảng toàn quốc đều tiếp tục thực hiện chính sách trên với thành công lớn. Việt Nam hiện có quan hệ đối tác chiến lược với 16 nước và đối tác toàn diện với 12 nước. Việt Nam đang thực hiện thành công quá trình “hội nhập kinh tế tích cực, chủ động” thông qua các hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương.

Nhà Việt Nam học kỳ cựu Evghenhi Kobelev, chuyên gia nghiên cứu hàng đầu của Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và ASEAN thuộc Viện Viễn Đông, Viện Hàn lâm khoa học Nga (RAN) cũng đánh giá cao vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam trong những năm chiến tranh, cũng như thời kỳ đổi mới, phát triển kinh tế. Ông Evghenhi Kobelev nhấn mạnh Việt Nam gần như đã 20 năm phát triển kinh tế ở tốc độ cao, GDP tăng trưởng 6-7%/năm, và thành quả này rõ ràng là nhờ vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

TRUNG DŨNG và TTXVN