Đó là một Đảng chân chính cách mạng, trung thành tuyệt đối với lợi ích của GCCN, của toàn thể dân tộc và nhân dân Việt Nam, với chủ nghĩa quốc tế chân chính xã hội chủ nghĩa (XHCN), phấn đấu đến cùng cho thắng lợi của chủ nghĩa xã hội (CNXH) và chủ nghĩa cộng sản. Lịch sử vẻ vang của Đảng 90 năm qua là lịch sử chiến đấu, hy sinh, thế hệ tiếp nối thế hệ những người cộng sản Việt Nam, cùng với nhân dân và toàn dân tộc, vì độc lập dân tộc và CNXH, vì độc lập, tự do, hạnh phúc của nhân dân.

Nền tảng tư tưởng của Đảng, kim chỉ nam hành động của cách mạng Việt Nam do Đảng lãnh đạo là Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Đó là hệ tư tưởng tiên tiến nhất của thời đại cách mạng, thể hiện sâu sắc con đường giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc và giải phóng xã hội loài người.

Cơ sở xã hội rộng lớn và bền vững của Đảng là nhân dân, sự đoàn kết, gắn bó của nhân dân với Đảng, là đức hy sinh và lòng dũng cảm của đồng bào đã đùm bọc, chở che, bảo vệ Đảng trong suốt những năm tháng gian nan, đầy thử thách, hiểm nguy trước lưỡi lê, họng súng của kẻ thù tàn bạo; trong bom đạn, khói lửa chiến tranh chống thực dân, đế quốc suốt gần 1/3 thế kỷ (1945-1975). Đó là tình cảm vô cùng trong sáng, tình nghĩa thủy chung, một lòng tin yêu và theo Đảng đến cùng của nhân dân dành cho Đảng của mình.

leftcenterrightdel

Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm và nghe nông dân xã Ái Quốc (huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) báo cáo kết quả sản xuất, tháng 5-1957. Ảnh tư liệu

90 năm qua, trong sự sinh thành và trưởng thành của Đảng, đồng bào ta khắp mọi miền đất nước, kể cả đồng bào ta ở nước ngoài, với lòng yêu nước và tinh thần dân tộc đã luôn hướng về Đảng của mình, gửi gắm vào Đảng bao niềm tin yêu, hy vọng rất đỗi trong sáng, chân thành; mong muốn và đòi hỏi Đảng bao điều thiết tha, hệ trọng, sao cho Đảng thật trong sạch, để thật vững mạnh, như Bác Hồ hằng mong muốn, để mãi mãi xứng đáng với niềm tự hào, sự tin cậy của dân tộc và nhân dân.

Sức mạnh và sức chiến đấu của Đảng bắt nguồn từ sức mạnh đoàn kết, nhất trí trong Đảng, từ kỷ luật tự giác, tự nguyện, chấp hành tuyệt đối nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và sinh hoạt Đảng, đề cao tự phê bình và phê bình, có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau, từ lòng trung thành vô hạn đối với lý tưởng, mục tiêu cộng sản chủ nghĩa. Từ đó, mỗi đảng viên phải thường xuyên tu dưỡng, phấn đấu, rèn luyện đạo đức cách mạng “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”, đặt lợi ích của Đảng, của cách mạng lên trên hết, trước hết, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì CNXH, theo tấm gương mẫu mực của Bác Hồ.

Sức mạnh của Đảng được tạo thành từ chất lượng của từng đảng viên, từng chi bộ và của toàn Đảng. Bác Hồ từng nhấn mạnh, từng đảng viên tốt thì chi bộ mới tốt, các chi bộ, các tổ chức Đảng có mạnh thì toàn Đảng mới vững mạnh. Người ví Đảng như một cơ thể sống, Trung ương là bộ não, là cơ quan thần kinh của Đảng. Cấp ủy là lực phát động, chi bộ và đảng viên là cầu nối giữa Đảng với quần chúng. Do đó, sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là của cấp ủy và người đứng đầu có vai trò, tác dụng rất to lớn, tạo nên sức mạnh, sức chiến đấu của Đảng, thúc đẩy phong trào cách mạng đi lên, nêu gương và làm gương cho quần chúng noi theo. “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau” và “Một tấm gương sống còn quý hơn hàng trăm bài diễn văn tuyên truyền”-câu nói giản dị đó của Hồ Chí Minh vẫn mãi mang tính thời sự.

Ngoài lợi ích của giai cấp, dân tộc và nhân dân, Đảng ta không có lợi ích nào khác. Lý do tồn tại của Đảng là ở đó. Đạo đức và văn minh của Đảng cũng là ở đó. Trong những đặc trưng về “Tư cách của người cách mạng”, của Đảng cách mạng, Nguyễn Ái Quốc đặc biệt nhấn mạnh hai điểm cốt lõi thuộc về trí tuệ khoa học, bản lĩnh chính trị và đạo đức cách mạng. Đó là “phải giữ chủ nghĩa cho vững” và “ít lòng ham muốn về vật chất”. Khi Đảng chưa ra đời, Người đã mẫn cảm biết bao khi đặt ra hai yêu cầu hệ trọng đó. Khi Đảng đã cầm quyền, Người càng đặc biệt chú trọng giáo dục, rèn luyện đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo theo những yêu cầu đó. Hồ Chí Minh thường chỉ rõ: “Phải dựa vào dân mà xây dựng Đảng”. Giáo dục phải đi liền với kỷ luật, kỷ cương, pháp chế nghiêm minh, Đảng phải nêu gương “quang minh chính đại”, “dĩ công vi thượng”. Biết dũng cảm nhận ra những khuyết điểm, sai lầm và có đủ dũng khí công khai thừa nhận sai lầm, có quyết tâm và bằng hành động thực tế để sửa chữa cho bằng được những khuyết điểm, sai lầm đã mắc phải, đó là thước đo của một Đảng “mạnh khỏe, chắc chắn, tiến bộ”.

Càng thấy rõ hơn tầm quan trọng sống còn của việc thường xuyên xây dựng, chỉnh đốn Đảng, không chỉ về chính trị, tư tưởng và tổ chức, mà còn phải đặc biệt chú trọng xây dựng, chỉnh đốn Đảng về đạo đức, về văn hóa-văn hóa trong Đảng, văn hóa của Đảng lãnh đạo, cầm quyền. Đảng ta là đạo đức, là văn minh bởi nền tảng tinh thần của Đảng là đạo đức cách mạng, kiên quyết quét sạch, “tẩy sạch” chủ nghĩa cá nhân-kẻ thù nguy hiểm nhất, ẩn nấp trong mỗi con người, mỗi tổ chức, mà từng người, từng tổ chức Đảng phải ra sức chống, dù biết rằng “sẽ có không ít sự đau đớn ở trong lòng”.

Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Cách mạng lấy sức mạnh trong lòng dân”, “Đảng ta là đạo đức, là văn minh”. Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên phải làm cho dân tin tưởng, dân yêu mến, dân ủng hộ, dân giúp đỡ và dân bảo vệ. Đó là bí quyết thành công của cách mạng. Đảng phải xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ trung thành, là công bộc tận tụy của dân. Không có dân thì Đảng không có lực lượng, không có Đảng thì dân không có người dẫn lối chỉ đường. Giữ vững và củng cố mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với dân là sinh mệnh của Đảng.

Đảng cũng nêu cao quyết tâm và tín tâm trước dân tộc và nhân dân trong cuộc chiến đẩy lùi tham nhũng, tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, để làm tròn trọng trách lịch sử được giao phó, đưa sự nghiệp đổi mới đến thắng lợi, vì mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh", để mục tiêu phát triển bền vững và hiện đại hóa đất nước trở thành hiện thực.

90 năm nhìn lại, sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và nhân dân là cả một sự nghiệp vĩ đại, vẻ vang, rất đáng tự hào!

GS, TS HOÀNG CHÍ BẢO